Address
Vietnamese Evangelical Church in Australia (Sydney)
207 Stoney Creek Road. Kingsgrove, NSW 2208 The Horsley Drive & Justin Street. Smithfield, NSW 2164
02 9554 4075 02 9554 4075
tinlanhsydney11@gmail.com tinlanhsydney11@gmail.com
11:00AM - 12:15 3:30PM - 5:00PM

Kính chào Quý vị đang truy cập website Tin Lành Sydney

 

⛪️ Thông báo: kể từ Chúa nhựt 22/03/2020, Con Cái Chúa có thể theo dõi chương trình thờ phượng Chúa mỗi Chúa nhựt lúc 11g00 sáng, hoặc một thì giờ khác qua kênh Youtube hoặc trang Facebook của Hội Thánh. 

Kênh Youtube | Facebook 

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG
Chúa Nhật 31/05/2020 - 11:00am Sydney
Đề Tài: "Thờ phượng Đức Chúa Trời
"

Giảng Luận: Mục sư quản nhiệm Đoàn Trung Chánh

Bài Giảng

Thờ phượng Đức Chúa Trời

Mục Sư Đoàn Trung Chánh 19 Giờ - Listen: 3

Dâng Hiến & Bảo Trợ

Dâng Hiến & Bảo Trợ


  Xem chi tiết
BELMORE BAKERY

389 Burwood Road
Belmore, NSW 2196
(02) 9759 9222
Dr. TUAN BUI
Moorebank Family Medical Practice
Shop 15/32-40 Stockton Ave
Moorebank Shopping Village
Moorebank NSW 2170
Tel: 96016700
Luat Su Ho Sy Linh

LEGAL FIRST SOLICITORS BARRISTERS
(02) 9824 3884
Judy Thoai - Anh Nguyen

PERFECT LOOK OPTOMETRIST
246 Illawarra Road
Marrickville, NSW 2204
(02) 9556 8401
Dr George LAU

MB, BS, PhD, FRACP, FSANZ
Clinical and Intervention Cardiologist
Dr Kim Chau - Vo

MB, BS, FRACGP
General Practice
Special interests: Acupuncture

Góp nhặt