Address
Vietnamese Evangelical Church in Australia (Sydney)
207 Stoney Creek Road. Kingsgrove, NSW 2208 The Horsley Drive & Justin Street. Smithfield, NSW 2164
02 9554 4075 02 9554 4075
tinlanhsydney11@gmail.com tinlanhsydney11@gmail.com
11:00AM - 12:15 3:30PM - 5:00PM
Menu

Kính chào Quý vị đang truy cập website Tin Lành Sydney

Thứ Ba 25/01/2022 (Sydney)

 

⛪️ Thông báo: Con Cái Chúa có thể theo dõi chương trình thờ phượng  qua kênh Youtube hoặc trang Facebook của Hội Thánh. 

Kênh Youtube | Facebook

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG
Đề Tài: "The Saved Look To The Saviour
"

Giảng Luận: Mục sư Đoàn Lê Vinh

Bài Giảng

Hy vọng trong thử thách

Mục Sư Đoàn Trung Chánh 19-09-2021 - Nghe: 61

Dâng Hiến & Bảo Trợ

Dâng Hiến & Bảo Trợ


  Xem chi tiết
BELMORE BAKERY

389 Burwood Road
Belmore, NSW 2196
(02) 9759 9222
Dr. TUAN BUI
Moorebank Family Medical Practice
Shop 15/32-40 Stockton Ave
Moorebank Shopping Village
Moorebank NSW 2170
Tel: 96016700
Luat Su Ho Sy Linh

LEGAL FIRST SOLICITORS BARRISTERS
(02) 9824 3884
Judy Thoai - Anh Nguyen

PERFECT LOOK OPTOMETRIST
246 Illawarra Road
Marrickville, NSW 2204
(02) 9556 8401
Dr George LAU

MB, BS, PhD, FRACP, FSANZ
Clinical and Intervention Cardiologist
Dr Kim Chau - Vo

MB, BS, FRACGP
General Practice
Special interests: Acupuncture
HONEST Driving School

RMS Fully Qualified
Instructor Lic: 015130
Mobile: 0422 876 261

Góp nhặt