Chứng Đạo
Điều bạn cần biết
Ngày: 22-11-2013 | Lượt Xem: 3836
Có nhiều điều chúng ta cần biết; nhưng có những điều chúng ta cần biết sẽ ảnh hưởng trong đời này mà cả đời sau nữa. Sau đây là những điều quan trọng nhứt Bạn cần biết.
Tin Lành
Ngày: 22-11-2013 | Lượt Xem: 3516
Có thể nhiều người thắc mắc và đôi người khó chịu khi tín đồ Tin Lành thường nói và mời gọi người nghe tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus. Vì thế, chúng ta cần biết tại sao tín đồ Tin Lành làm như vậy.