Thay mặt cho Ban Tổ Chức Hội-Đồng Bồi-Linh Toàn Quốc 2024 (Adelaide City), chúng tôi gửi đến quý Hội-Thánh “Phiếu Ghi Danh” tham dự Hội-Đồng Bồi Linh 2024.
 
Có vài điều xin được lưu ý như sau:
 
1. Theo yêu cầu của Hotel Conference (Stamford Plaza Adelaide), chúng tôi phải hoàn tất mọi chi phí (final payment) liên quan đến Hội-Đồng vào giữa tháng 9/2024. Vì vậy, sau ngày 15/09/2024 vấn đề ghi danh tham dự Hội-Đồng sẽ được ngưng lại. Phiếu Ghi Danh chỉ dành riêng cho quý Mục sư/Truyền đạo, các tín hữu (và thân nhân) thuộc các Hội-Thánh C&MA người Việt tại Úc và hải ngoại.
 
2. Sau khi hoàn tất việc ghi danh, Ban Tổ Chức cần có danh sách phòng qua sự sắp xếp của từng Hội-Thánh (hạn chót là 01/10/2024). Hotel cần biết chính xác số người sẽ ở chung với nhau (tối đa là 3 người một phòng). Nếu như gia đình nào có một (1) hoặc hai (2) đứa con dưới 12 tuổi, các cháu có thể ở chung với cha mẹ (tối đa là 4 người). Hotel Staff sẽ chuẩn bị các loại phòng dựa theo bảng danh sách của từng Hội-Thánh. Như vậy sẽ giúp cho vấn đề check-in được nhanh chóng và chính xác.
 
3. Đại diện của Ban Tổ Chức sẽ đón các Hội-Thánh tại phi trường (Adelaide Airport) bắt đầu ngày 27/12/2024. Quý Mục sư, Truyền-đạo, các tín hữu vui lòng đặt vé máy bay và có mặt ở phi trường Adelaide vào buổi sáng, buổi trưa, và trễ nhứt là 2:00 pm cùng ngày (ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ).
 
4. Mọi người sẽ check-in lúc 2:00 pm (27/12/2024) và check-out lúc 10:00 am (30/12/2024). Dự trù có khoảng 300 người sẽ check-in cùng thời điểm. Ban Tổ Chức sẽ cố gắng hỗ trợ các Hội-Thánh việc nhận phòng. Lưu ý, bữa ăn tối hôm đó sẽ bắt đầu từ 5:30 pm đến 7:00 pm. Sau đó là chương trình Khai mạc Hội-Đồng (bắt đầu lúc 7:30 pm).
 
Cầu xin Chúa ban phước và gìn giữ quý Tôi Con Chúa trên toàn nước Úc được mọi sự bình an & mạnh khỏe trọn năm 2024 nầy.
 
Peace & Grace.
 

Mục sư Đào Minh Sơn