Giáo viên:
  • Truyền Đạo, Quản nhiệm tạm thời Nguyễn Phan Thi (Kingsgrove & Tình Thương)
  • Anh Mai Cao Hổ (Tình Thương)


Giờ học: 10g00 sáng (Kingsgrove) - 2g30 chiều (Tình Thương)