Bằng chứng của sự sống lại của Chúa Giê-xu là gì ?

Có rất nhiều bằng chứng nhưng sau đây là những bằng chứng không thể phủ nhận được:

1. Sự thay đổi thái độ của các sứ đồ của Chúa là bằng chứng hùng hồn nhất. Thái độ từ sợ hãi, trốn chạy đến cực kỳ can đảm của sứ đồ Phierơ và Giacơ từ nghi ngờ đến đức tin vững chắc.

2. Chính sự phục sinh của Chúa đã thay đổi ngày thánh Sabát từ thứ bảy sang ngày Chúa nhật là ngày Chúa phục sinh và những người Do Thái đã rời bỏ Do Thái giáo để gia nhập vào Hội Thánh của Chúa.

3. Chính sự phục sinh đã thay đổi Saulơ người Pharisi, người hết sức hết lòng bắt bớ đạo Chúa trở thành Phao lô, vị giáo sĩ lừng danh nhất của quả địa cầu, sứ điệp bắt bớ trở thảnh sứ điệp cứu rỗi linh hồn trong danh Chúa Cứu Thế Giêxu, Đấng đã sống lại trong vinh quang, khải hoàn và đã hiện ra nói chuyện cùng Saulơ trên đường Đa mách.