GÓP NHẶT

(05.04 – 18.04.2019)

 

 

·      Bạn có biết năm 1400 tại Anh quốc có luật cho người đàn ông được quyền đánh vợ bằng roi; nhưng roi không được lớn hơn ngón tay cái.

 

·      Bạn có biết nhiều năm trước đây tại Tô-cách-lan một môn thể thao mới được giới thiệu. Một trong những luật chơi là chỉ dành cho đàn ông mà thôi, đã được viết rằng “Gentlemen Only… Ladies Forbidden”. Từ đó môn thể thao này được biệt là GOLF.

 

·      Điều tôi chấp nhận những người khác không có nghĩa là tôi đồng ý với họ.

 

·      Để hiểu được cha mẹ thương yêu chúng ta như thể nào, chúng ta phải nuôi dưỡng con cái mình.

 

·      Tại sao ông nội lấy tay che miệng mỗi khi nhảy mũi ? Để chụp hàm răng giả.