Hình Ảnh
Mother's Day 2023 @ Kingsgrove
Ngày: 21-05-2023
Lễ Tấn phong Mục sư Nguyễn Phan Thi 07/05/2023
Ngày: 21-05-2023
Lễ Bổ nhiệm Mục sư Quản nhiệm Mục sư Lê Thiện Tuyến 07/05/2033
Ngày: 21-05-2023
Tết Nguyên Đán 22/01/2023 @ Kingsgrove & Tình Thương
Ngày: 24-01-2023
Chúa Nhật 08/01/2023 @ Kingsgrove với Mục sư Trần Trọng Nha
Ngày: 24-01-2023
Hội Đồng Bồi Linh Toàn Quốc 2022
Ngày: 11-01-2023
Chúa Nhật 01/01/2023 @ Kingsgrove với Mục sư Nguyễn Thế Hiển
Ngày: 09-01-2023
Lễ Giáng Sinh 24/12/2022 @ Kingsgrove
Ngày: 25-12-2022
Lễ Giáng Sinh 23/12/2022 @ Agape
Ngày: 25-12-2022
Đặt tay cầu nguyện cho Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi và Lễ Bổ Nhiệm Truyền Đạo Sinh Mai Cao Hổ - Chúa nhật 16/10/2022
Ngày: 25-10-2022