Niềm Tin
Bài 227 Sự “Soi dẫn” của Đức Chúa Trời trong việc hình thành Kinh Thánh
Ngày: 04-10-2021 | Lượt Xem: 603
Sự “soi dẫn” có tính cách từng chữ, từng lời. Chúa Jêsus phán : “Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn” (Ma-thi-ơ 5:18). Chữ “chấm” (Jod) “Yod”, chữ thứ 9 trong mẫu tự Hebrew là mẫu tự nhỏ nhất, “nét” (title) là một nét nhô ra từ mẫu tự làm chữ này khác với chữ kia, giống như nét dấu móc trên chữ “o” làm thành chỡ “ơ”. Vậy nên Kinh Thánh là tác phẩm vô ngộ của Đức Chúa Trời, cũng như chính Đức Chúa Trời là vô ngộ, và Lời Kinh Thánh là chân lý.
Bài 226 Ân tứ đức tin cầu nguyện vâng theo điều Chúa dạy
Ngày: 18-09-2021 | Lượt Xem: 1167
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Bởi ân tứ đức tin mà biết bao Mục Sư và con cái Chúa đã vững tiến dầu gặp khó khăn, trở ngại. Bởi ân tứ đức tin mà biết bao Mục Sư và con cái Chúa đã làm công việc lớn lao, khó khăn mà Chúa giao phó. Bởi ân tứ đức tin biết bao lời cầu nguyện chứng tỏ quyền năng Chúa dấy động con cái Ngài trong môi trường thuộc linh. Con cái Chúa chúng ta khi cần làm trọn một công việc khó và lớn trong Nhà Ngài, hãy cúi đầu cầu nguyện : “Xin thêm đức tin cho chúng tôi! (Xin thêm đức tin cho chúng con!)” (Lu-ca 17:5).
Bài 225 Niềm tin giáo lý Cơ Đốc Giáo - Ân tứ đức tin
Ngày: 21-08-2021 | Lượt Xem: 1723
Hiện nay trên trần thế, không có nhiều Mục Sư George Muller, người có ân tứ đức tin dời núi, nhưng chúng ta vẫn thấy một số mục sư có ân tứ đức tin. Những vị mục sư này không nao núng trước trở ngại mà còn biết khích lệ con cái Chúa vững tin vào sự can thiệp hay tiếp trợ từ nơi Chúa. Vì Đức Chúa Trời ban cho một một số Mục Sư có “ân tứ đức tin” như lời Kinh Thánh khẳng định “Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin” (I Cô-rinh-tô 12:9) một thứ đức tin trỗi hơn để làm công việc phi thường mà Chúa giao phó, nên trong thời đại dịch Corona virus đang bước vào giai đoạn lây lan trầm trọng hiện nay (21/8) trên trái đất, người đang chia sẻ niềm tin cùng quý vị và quý anh chị con cái chỉ biết cầu xin một vị Mục Sư nào đó có ân tứ đức tin, hướng lên Trời xin Chúa can thiệp để con dân Ngài trên đất vững tin vào sự can thiệp của Ngài và biết khích lệ nhau chờ ngày đó đến.
Bài 224 Niềm tin giáo lý Cơ Đốc Giáo
Ngày: 10-08-2021 | Lượt Xem: 1724
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Sau khi học Lời Chúa qua Thánh Kinh trong các buổi học của nhóm nhỏ, cùng các bài giảng luận và nếu có thể đọc thêm tài liệu viết của quý mục sư, chúng ta dựng được niềm tin đứng đắn, đức tin chân thật. Đó là chúng ta đã học đạo xong. Tiếp đến trên bước đường theo Chúa, chúng ta phải sống đạo theo đức tin chân thật tức là sống bởi đức tin, “vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Rô-ma 1:17), nên : “tin bởi trong lòng (đức tin chân thật)… bởi miệng làm chứng mà (chúng ta) được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:10) nhờ ân điển hay hồng ân của Đức Chúa Trời - “Được cứu bởi đức tin”.
Bài 223 Nền tảng của giáo lý Cơ Đốc Giáo
Ngày: 31-07-2021 | Lượt Xem: 1754
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Giáo lý Cơ Đốc Giáo phải hoàn toàn đặt căn bản trên Kinh Thánh. Bất cứ giáo lý nào không hiệp với Kinh Thánh, con cái Chúa chúng ta không chấp nhận. Con cái Chúa phải có tinh thần như con cái Chúa tại Bê-rê xưa kia, “sẵn lòng chịu lấy đạo (lời dậy giáo lý), ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng (có hiệp với Kinh Thánh chăng)” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:11). Học giáo lý với với nền tảng Kinh Thánh không sửa đổi, chúng ta không sợ tin sai và chúng ta có lý do để “đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” (I Ti-mô-thê 1:15).
Bài 222 Coi như chết về mê ăn uống
Ngày: 11-07-2021 | Lượt Xem: 1733
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chúng ta chết về “mê ăn uống” thì thế nào cũng có dư thừa chút ít để giúp người cùng khốn, có khi rời rộng, đến “kẻ thù mình có đói ..(cũng) cho ăn” (Rô-ma 12:20), lại tránh cho mình được tật xấu, tội lỗi do ăn uống mà ra, khiến người đời khinh dễ, Hội Thánh Chúa khó phát triển mà hậu quả là “Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” (Phi-líp 3:19). Lời Kinh Thánh dậy con cái Chúa chúng ta rằng : “anh em hoặc ăn, hoặc uống,… hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Con cái Chúa chúng ta muốn hành xử “vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời” thì không thể tụ năm tụ bẩy ăn nhậu, chè chén, say sưa, ồn ào, lúc nào cũng nghĩ tới “ăn gì, uống gì” (Ma-thi-ơ 6:31), như vậy chúng ta phải coi như chết về “mê ăn uống”.
Bài 221 - Buồn khổ vì nghịch cảnh
Ngày: 20-06-2021 | Lượt Xem: 1784
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Đối với Cơ Đốc nhân trung tín, nghịch cảnh vẫn là môi trường tốt để con cái Chúa tăng trưởng đức tin, hết lòng tin cậy Chúa…. Trong đời sống, tại một thời điểm nào đó con cái Chúa chúng ta có thể phải đối diện với nghịch cảnh. Hãy tìm đến quý Mục Sư, anh chị em trong Chúa hay người thân mà xả tâm sự, đừng giữ kín nghịch cảnh trong lòng, để buồn khổ một mình. Xin cho tôi chia sẻ cùng quý vị đang đi tìm niềm tin và quý anh chị con cái Chúa trải nghiệm của tôi cách đây khoảng 17 năm khi gặp nghịch cảnh…Lời cầu nguyện tha thiết của Mục Sư Thiện, những giọt nước mắt chạy trên má bà Mục Sư đã đưa tôi về với thực tại an bình hơn. Lòng thương xót của người theo Chúa với nhau đã cho tôi sự bình tĩnh, đem tôi trở lại với con đường theo Chúa, sống theo Ý Ngài, mặc dầu trước mặt là chỗ lên dốc, chỗ bên bờ vực thẳm. Và giờ đây, cảm ơn Chúa, tôi vẫn đi theo đúng con đường đó vì Chúa đã phán cùng con cái Ngài :“Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).
Bài 220 Buồn khổ vì thân phận
Ngày: 29-05-2021 | Lượt Xem: 1979
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Trong đời sống, chúng ta có thể gặp cảnh nghèo khổ, hoặc có một lúc nào đó, chúng ta cũng lo nghĩ trong cô đơn. Hãy tìm đến anh chị em trong Chúa hay người thân mà tâm sự, đừng giữ trong lòng cái buồn khổ vì nghèo khó, cái lo âu trong cô đơn. Rồi anh chị em trong Chúa sẻ người một tay giúp đỡ người gặp cảnh ngộ từ vật chất đến tinh thần và cầu nguyện xin Chúa ban thêm sức để người gặp cảnh ngộ có thể chịu đựng theo Ý Chúa trong sự tin cậy và vâng lời, với lòng tin như lời Kinh Thánh : “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” (Ê-sai 26:3). Từ sự buồn khổ, lòng chúng ta sẽ bình an và “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7), nhờ đó con cái Chúa gặp cảnh ngộ có thể tiếp tục vững gót chân bước đi theo Chúa.
Bài 219 Coi như chết về say sưa
Ngày: 21-04-2021 | Lượt Xem: 2104
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chúng ta không thể thiếu nhân cách bất cứ lúc nào. Đời sống của con cái Chúa chúng ta là đời sống tiết độ, có thứ tự, mẫu mực hầu người chưa biết Chúa tìm thấy hình ảnh đẹp trong Hội Thánh Chúa và đó là cơ hội để chúng ta dễ đem Tin Lành đến với họ. Chúng ta phải coi như chết về “say sưa” hầu Hội Thánh Chúa phát triển. Trong Hội Thánh Chúa, “Khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ (anh chị em trong Chúa) nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29), thì làm sao có thể say được để ăn nói bừa bãi. Con cái Chúa chúng ta làm điều gì cũng đắn đo suy nghĩ. Trong Hội Thánh Chúa, “Chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác (anh chị em trong Chúa) nữa” (Phi-líp 2:4) thì làm sao có thể say được để có hành động lố lăng, bừa bãi làm hại đến người khác và anh chị em trong Chúa mà chỉ nghĩ đến mình và tệ hại hơn hết làm mất sự thanh khiết mà Hội Thánh Chúa cần có hầu phát triển tốt đẹp. “Say sưa” là một tội lỗi, vì “say sưa” phá hủy thân thể con cái Chúa, tức là phá hủy “đền thờ của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 3:16), “say sưa” làm Hội Thánh Chúa khó phát triển tốt đẹp. Thế thì con cái Chúa chúng ta phải chết về “say sưa”.
Bài 218 Coi như chết về ganh gổ
Ngày: 02-04-2021 | Lượt Xem: 2068
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Chúng ta đang làm chung một việc, phục vụ công việc nhà Chúa, theo nghĩa giới hạn của nó hay chúng ta đang làm chung một việc có mục đích cao đẹp, hướng thượng? Bất cứ trong lãnh vực nào, hễ làm chung một việc theo nghĩa giới hạn thường có “ganh gổ, ganh tị”. Chỉ khi nào làm chung một việc bởi cùng mục đích cao đẹp, hướng thượng, khi ấy chúng ta mới kết hợp, yêu thương, hỗ trợ nhau thực sự. Con cái Chúa chúng ta chỉ có thể chết về “ganh gổ” khi nhận thấy mục đích công việc mình làm trong nhà Chúa cũng nhận ra đó chính là mục đích anh em mình đang làm công việc trong nhà Chúa. Chung một mục đích cao đẹp, hướng thượng, thấy ai hơn mình chẳng ganh, lại mừng vì mục đích có cơ mau đạt được.