Niềm Tin
Bài 196: Nhận định trong đời
Ngày: 22-03-2020 | Lượt Xem: 301
Chúng ta cùng nhau nhận định về những điều chúng ta có cần trong cuộc sống, điều chúng ta cần chung. Chúng ta cần nhau những gì nào ? Cần nhau là mình cần người và người cần mình. Người không có mình là thiếu, mình không có người thì chẳng đủ. Trong niềm tin của một con cái Chúa, một vài cái cần của người và cũng của mình là tình yêu thương nhau, sự hỗ trợ nhau, tâm tình khích lệ nhau, phản ứng khéo trong giao tế, khôn ngoan trong giao tế, kinh nghiệm trong giao tế, tinh thần trách nhiệm với người. Tôi xin được chia sẻ niềm tin của mình về những cái cần trên qua những bài kế tiếp, trong tâm tư của một con cái Chúa.
Bài 195: Coi như chết về luông tuồng
Ngày: 11-03-2020 | Lượt Xem: 600
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa có Chúa ngự trong lòng thì không thể sống “luông tuồng”. Ngay cả luật pháp đời này cho phép làm, luân lý đời này chấp nhận, những con người sống cần tiền bạc vui vẻ chiều lòng, nhưng xét ra không thể xứng hiệp với lời Kinh Thánh dậy thì không làm. Người chia sẻ niềm tin cùng quý anh chị tin rằng chúng ta cần nghiêm chỉnh “tự chế ngự mình” và luôn luôn tâm niệm : “Mọi sự … (dẫu) có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác” (I Cô-rinh-tô 10:23-24)…Con cái Chúa là “người thánh” (Cô-lô-xe 3:12) thì không thể sống “gian dâm, ô uế, luông tuồng”. Thế thì phải coi những điều như chết với mình.
Bài 194: Coi như chết về ô uế
Ngày: 27-02-2020 | Lượt Xem: 789
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Người nào trong con cái Chúa chúng ta vì yếu đuối, thiếu cảnh giác mà phạm điều “ô uế”, phải “ ăn năn về những sự ô uế” (II Cô-rinh-tô 12:21). Đừng phạm nữa. Chắc chắn chúng ta đã đi theo Chúa nên không muốn bị “sa xuống địa ngục” (Mác 9:43), “bị quăng vào lửa địa ngục” ( Ma-thi-ơ 18:9), “không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:21) chỉ vì yếu đuối, thiếu cảnh giác… Một lúc nào đó tư tưởng “ô uế” hiện ra trong đầu chúng ta, hãy đuổi nó, không cho nó cư trú trong tâm trí chúng ta. Không suy nghĩ về nó. Cùng nhau con cái Chúa chúng ta coi như chết về “ô uế”.
Bài 193: Chăm sóc và trau dồi tính tốt trên bước đường theo Chúa Phần kết - Tính tự chế và tính lịch sự
Ngày: 17-02-2020 | Lượt Xem: 786
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Tự chế là phương thức tạo sức mạnh cho chính mình. Phao-lô quyết định tự chế, ông tuyên bố : “Song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục” (I Cô-rinh-tô 9:27). “Bắt nó phải phục” thì sẽ không thể yếu được. Con cái Chúa chân chính yêu mến Chúa có thêm năng lực “tự mình chế ngự được mình”, vì chúng ta biết, trước khi hành động, chúng ta đã nghĩ đến ngay : “Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa” (Ê-phê-sô 5:10). Và để có thể trở nên người lịch sự, chúng ta cần nhớ điều rằng người lịch sự phải có đức tính khiêm nhường. Và rằng vì Đức Chúa Trời ban phước cho người khiêm nhường, người chung quanh kính nể, nên chúng ta hãy học tập đức khiêm nhường, và dùng khiêm nhường trong việc giúp tha nhân hầu có thể trở nên người lịch sự chân thật.
Bài 192: Chăm sóc và trau dồi tính tốt trên bước đường theo Chúa Phần 3 - Tính kiên trì và tính chấp nhận
Ngày: 11-02-2020 | Lượt Xem: 789
Kinh Thánh có nói về thời điểm chấm dứt cuộc đời trên đất như sau : “Phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau” (Khải-huyền 14:13). Chỉ có sự chết mới chấm dứt sự kiên trì về “việc làm mình”…Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chúng luôn cậy ơn Chúa để có sự sáng suốt hầu chấp nhận thất bại, khổ nạn, khó khăn, lỗi lầm trên bước đường theo Ngài, và để tự chăm sóc và trau dồi mình hầu có được tính tốt cần thiết cho cuộc sống thăng tiến, nhất là kiên trì hoàn tất những gì chúng ta được giao phó trong việc phục vụ công việc nhà Ngài.
Bài 191: Chăm sóc và trau dồi tính tốt trên bước đường theo Chúa - Phần 2- Tính trầm tĩnh và tính nhịn nhục
Ngày: 03-02-2020 | Lượt Xem: 783
Người đang chia sẻ niềm tin cùng quý vị độc giả tin rằng, muốn tịnh tâm hay trầm tĩnh phần nào, phải tập ngay trong đời sống hằng ngày, tập nhịn nhục trước nhất…. Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chúng ta “nhịn nhục” phát xuất từ lòng yêu thương,“Tình yêu thương hay nhịn nhục” (I Cô-rinh-tô 13:4). Con cái Chúa chúng ta biết sử dụng “sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5) thì dễ nhịn nhục. Muốn nhịn nhục chẳng những phải “yêu thương” song chúng ta còn phải có thái độ “khinh điều sỉ nhục” (Hê-bơ-rơ 12:2), chấp nhận “điều sỉ nhục”, coi thường “điều sỉ nhục”, không bận lòng đến “điều sỉ nhục” là tâm tịnh, là trầm tĩnh, và năng động “nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự” (Cô-lô-se 1:11). Và nhờ đó mà con cái Chúa chúng ta có thể hoàn tất các công việc Hội Thánh Chúa giao phó.
Bài 190: Chăm sóc và trau dồi tính tốt trên bước đường theo Chúa - Phần 1- Tính tự tin
Ngày: 28-01-2020 | Lượt Xem: 797
Người có tính tự tin biết lượng sức mình đối với công việc chứ không dùng thuật “trang điểm” để biểu dương, tự cao tự đại, lạc quan mù quáng. Người tự tin biết năng lực mình có hạn, để khỏi phải than “lực bất tòng tâm”, song tự tin “liệu cơm gắp mắm”, có kế hoạch thực tế để hành động bền vững lâu dài. Thưa quý anh chị con cái Chúa, Chúng ta đã và đang được Đức Thánh Linh hướng dẫn, để có được những đức tính tốt, và sự sáng suốt để làm trọn những việc lành. Người đang chia sẻ niềm tin với quý anh chị tin rằng sự sáng suốt đó đã dẫn chúng ta có lòng tự tin vào đời sống hằng ngày, nhưng không tự tôn, tự kiêu, tự cao, tự đại.
Bài 189: Nghĩ về sự sống của con người
Ngày: 22-01-2020 | Lượt Xem: 811
Cựu tổng thống Reagan lìa đời trong sự thương tiếc và được vinh danh của nhân dân Hoa Kỳ. Cuộc đời Tổng Thống gần trăm tuổi biểu tượng bằng một gạch ngắn giữa 1911-2004. Cuộc sống của chúng ta quá ngắn, hầu hết hạn định trong trăm năm. Thi hào Nguyễn Công Trứ nhận định về đời người như sau : “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười”.Có thể “nực cười” cách mỉa mai, nhưng cười trong cuộc đời không mấy dễ. Cười được phải biết ý nghĩa cuộc sống, phải biết sống với đời. Sống sao, ông Kabir (1440-1518), thi sĩ và cũng là triết gia Ấn Độ đã nói câu danh ngôn này : “Khi ta chào đời, mọi người chung quanh ta đều cười, riêng ta thì khóc. Sống sao, khi ta lìa đời, mọi người chung quanh đều khóc, riêng ta mỉm cười”. Quả là một nghệ thuật sống.
Bài 188: Coi như chết về tà dâm
Ngày: 05-01-2020 | Lượt Xem: 851
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Cái mầu nhiệm của giao hợp là “cả hai sẽ trở nên một thịt (thân xác)” như là một luật căn bản đạo đức. Dầu không biết sự dậy dỗ của Kinh Thánh, hầu hết con người trên thế giới đều lên án, khinh bỉ người có liên hệ xác thịt giữa nam nữ ngoài hôn nhân là ô uế, xấu xa, tội lỗi, tà dâm. Cái mầu nhiệm giao hợp “cả hai sẽ trở nên một thịt (thân xác)” tiềm ẩn trong tâm thức mỗi người, bắt buộc xã hội phải đề cao sự chung thủy của vợ chồng. Nhưng các ý tưởng ma quỷ thường chống lại với Đức Chúa Trời, nó khuyến dụ chúng ta có cảm nghĩ “vợ người thì đẹp, chồng người thì sang” mà nẩy sinh ý tà dâm. Ý nghĩ đưa đến hành động không mấy xa. Biết được “chân lý” này, con cái Chúa chúng ta dễ dàng “coi như chết về tà dâm”. Điều răn thứ bẩy Chúa nghiêm cấm : “Ngươi chớ phạm tội tà dâm” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:14). Đối với con cái Chúa chúng ta, tà dâm phải coi như chết rồi.
Bài 187: Coi như chết về tội lỗi
Ngày: 30-12-2019 | Lượt Xem: 810
Thưa quý anh chị con cái Chúa, “Coi mình như chết về tội lỗi” bởi quyền năng “chân lý” thật kỳ diệu. Cái chết này không phải ra sức dằn lòng chịu đựng, nhưng khiến lòng không còn ưa thích nữa, có khi còn gớm ghiếc, ghê sợ, giống như người mặc bộ quần áo sạch sẽ đi thờ phượng Chúa không muốn bị đồ dơ vết bẩn làm hư bộ quần áo sạch sẽ như tấm tòng trong sáng của mình buổi sáng Chúa Nhật. Người đang chia sẻ niềm tin cùng quý vị độc giả chưa phải là Cơ Đốc nhân và quý anh chị con cái Chúa đã cảm nhận được điều này qua những trải nghiệm trên bước đường theo Chúa với tâm tình cám ơn Ngài.