Niềm Tin
Bài 223 Nền tảng của giáo lý Cơ Đốc Giáo
Ngày: 19 Giờ | Lượt Xem: 8
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Giáo lý Cơ Đốc Giáo phải hoàn toàn đặt căn bản trên Kinh Thánh. Bất cứ giáo lý nào không hiệp với Kinh Thánh, con cái Chúa chúng ta không chấp nhận. Con cái Chúa phải có tinh thần như con cái Chúa tại Bê-rê xưa kia, “sẵn lòng chịu lấy đạo (lời dậy giáo lý), ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng (có hiệp với Kinh Thánh chăng)” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:11). Học giáo lý với với nền tảng Kinh Thánh không sửa đổi, chúng ta không sợ tin sai và chúng ta có lý do để “đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” (I Ti-mô-thê 1:15).
Bài 222 Coi như chết về mê ăn uống
Ngày: 11-07-2021 | Lượt Xem: 722
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chúng ta chết về “mê ăn uống” thì thế nào cũng có dư thừa chút ít để giúp người cùng khốn, có khi rời rộng, đến “kẻ thù mình có đói ..(cũng) cho ăn” (Rô-ma 12:20), lại tránh cho mình được tật xấu, tội lỗi do ăn uống mà ra, khiến người đời khinh dễ, Hội Thánh Chúa khó phát triển mà hậu quả là “Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” (Phi-líp 3:19). Lời Kinh Thánh dậy con cái Chúa chúng ta rằng : “anh em hoặc ăn, hoặc uống,… hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Con cái Chúa chúng ta muốn hành xử “vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời” thì không thể tụ năm tụ bẩy ăn nhậu, chè chén, say sưa, ồn ào, lúc nào cũng nghĩ tới “ăn gì, uống gì” (Ma-thi-ơ 6:31), như vậy chúng ta phải coi như chết về “mê ăn uống”.
Bài 221 - Buồn khổ vì nghịch cảnh
Ngày: 20-06-2021 | Lượt Xem: 1402
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Đối với Cơ Đốc nhân trung tín, nghịch cảnh vẫn là môi trường tốt để con cái Chúa tăng trưởng đức tin, hết lòng tin cậy Chúa…. Trong đời sống, tại một thời điểm nào đó con cái Chúa chúng ta có thể phải đối diện với nghịch cảnh. Hãy tìm đến quý Mục Sư, anh chị em trong Chúa hay người thân mà xả tâm sự, đừng giữ kín nghịch cảnh trong lòng, để buồn khổ một mình. Xin cho tôi chia sẻ cùng quý vị đang đi tìm niềm tin và quý anh chị con cái Chúa trải nghiệm của tôi cách đây khoảng 17 năm khi gặp nghịch cảnh…Lời cầu nguyện tha thiết của Mục Sư Thiện, những giọt nước mắt chạy trên má bà Mục Sư đã đưa tôi về với thực tại an bình hơn. Lòng thương xót của người theo Chúa với nhau đã cho tôi sự bình tĩnh, đem tôi trở lại với con đường theo Chúa, sống theo Ý Ngài, mặc dầu trước mặt là chỗ lên dốc, chỗ bên bờ vực thẳm. Và giờ đây, cảm ơn Chúa, tôi vẫn đi theo đúng con đường đó vì Chúa đã phán cùng con cái Ngài :“Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).
Bài 220 Buồn khổ vì thân phận
Ngày: 29-05-2021 | Lượt Xem: 1873
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Trong đời sống, chúng ta có thể gặp cảnh nghèo khổ, hoặc có một lúc nào đó, chúng ta cũng lo nghĩ trong cô đơn. Hãy tìm đến anh chị em trong Chúa hay người thân mà tâm sự, đừng giữ trong lòng cái buồn khổ vì nghèo khó, cái lo âu trong cô đơn. Rồi anh chị em trong Chúa sẻ người một tay giúp đỡ người gặp cảnh ngộ từ vật chất đến tinh thần và cầu nguyện xin Chúa ban thêm sức để người gặp cảnh ngộ có thể chịu đựng theo Ý Chúa trong sự tin cậy và vâng lời, với lòng tin như lời Kinh Thánh : “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” (Ê-sai 26:3). Từ sự buồn khổ, lòng chúng ta sẽ bình an và “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7), nhờ đó con cái Chúa gặp cảnh ngộ có thể tiếp tục vững gót chân bước đi theo Chúa.
Bài 219 Coi như chết về say sưa
Ngày: 21-04-2021 | Lượt Xem: 2007
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chúng ta không thể thiếu nhân cách bất cứ lúc nào. Đời sống của con cái Chúa chúng ta là đời sống tiết độ, có thứ tự, mẫu mực hầu người chưa biết Chúa tìm thấy hình ảnh đẹp trong Hội Thánh Chúa và đó là cơ hội để chúng ta dễ đem Tin Lành đến với họ. Chúng ta phải coi như chết về “say sưa” hầu Hội Thánh Chúa phát triển. Trong Hội Thánh Chúa, “Khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ (anh chị em trong Chúa) nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29), thì làm sao có thể say được để ăn nói bừa bãi. Con cái Chúa chúng ta làm điều gì cũng đắn đo suy nghĩ. Trong Hội Thánh Chúa, “Chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác (anh chị em trong Chúa) nữa” (Phi-líp 2:4) thì làm sao có thể say được để có hành động lố lăng, bừa bãi làm hại đến người khác và anh chị em trong Chúa mà chỉ nghĩ đến mình và tệ hại hơn hết làm mất sự thanh khiết mà Hội Thánh Chúa cần có hầu phát triển tốt đẹp. “Say sưa” là một tội lỗi, vì “say sưa” phá hủy thân thể con cái Chúa, tức là phá hủy “đền thờ của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 3:16), “say sưa” làm Hội Thánh Chúa khó phát triển tốt đẹp. Thế thì con cái Chúa chúng ta phải chết về “say sưa”.
Bài 218 Coi như chết về ganh gổ
Ngày: 02-04-2021 | Lượt Xem: 1968
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Chúng ta đang làm chung một việc, phục vụ công việc nhà Chúa, theo nghĩa giới hạn của nó hay chúng ta đang làm chung một việc có mục đích cao đẹp, hướng thượng? Bất cứ trong lãnh vực nào, hễ làm chung một việc theo nghĩa giới hạn thường có “ganh gổ, ganh tị”. Chỉ khi nào làm chung một việc bởi cùng mục đích cao đẹp, hướng thượng, khi ấy chúng ta mới kết hợp, yêu thương, hỗ trợ nhau thực sự. Con cái Chúa chúng ta chỉ có thể chết về “ganh gổ” khi nhận thấy mục đích công việc mình làm trong nhà Chúa cũng nhận ra đó chính là mục đích anh em mình đang làm công việc trong nhà Chúa. Chung một mục đích cao đẹp, hướng thượng, thấy ai hơn mình chẳng ganh, lại mừng vì mục đích có cơ mau đạt được.
Bài 217 Buồn khổ vì tình đời
Ngày: 09-03-2021 | Lượt Xem: 1940
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chúng ta đôi lúc cũng bị “tình đời thay trắng đổi đen”, “phản bội”, “thay lòng đổi dạ” của tha nhân làm buồn khổ. Chúng ta hãy chấp nhận “thế thái nhân tình” như Chúa Jêsus, “ấn mình” nơi “nhà Đức Chúa Trời” để tìm Ý Chúa như vua Đa-vít, “nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jêsus” (Giăng 13:25), với lòng tin như lời Kinh Thánh : “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” (Ê-sai 26:3). Từ sự buồn khổ vì tình đời, lòng chúng ta sẽ bình an và “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7), nhờ đó chúng ta mới có thể phục vụ công việc nhà Chúa một cách tốt nhất.
Bài 216 Nghĩ sao về cuộc đời buồn khổ
Ngày: 22-02-2021 | Lượt Xem: 1978
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Hãy quên đi lòng vị kỷ hầu ra khỏi nhà tù buồn khổ. Hãy chú tâm đến tâm tình hướng thượng mà chúng ta đã có trong lòng. Biết yêu Chúa, yêu người là một hình thức tự giải thoát mình trong nhà tù buồn khổ do chính lòng vị kỷ gây ra. Chúa yêu chúng ta, anh chị em trong Chúa thương yêu chúng ta, như lời Kinh Thánh cho biết chúng ta là người rất yêu dấu và những con cái Chúa chân chính yêu mến lẫn nhau : “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (I Giăng 4:7). Con cái Chúa chân chính cùng nhau làm công việc nhà Chúa. Và chúng ta đáng yêu “vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). Tại thời điểm đó chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui và lòng yêu chính bản thân mình, lòng “tự ái” thật trong sáng hướng về Cha Thiên Thượng.
Bài 215 Coi như chết về bè đảng
Ngày: 12-02-2021 | Lượt Xem: 1925
Thưa quý anh chị con cái Chúa, “Bè đảng” là chia rẽ Hội Thánh Chúa, làm mất sự hiệp một trong Hội Thánh Chúa. Muốn hiệp một, chúng ta phải biết coi như chết về “bè đảng”. Muốn chết về “bè đảng” hãy làm theo sự dậy dỗ của Kinh Thánh, rằng mỗi chúng ta : “phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:2-3).
Bài 214 Coi như chết về bất bình
Ngày: 30-01-2021 | Lượt Xem: 1877
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Trong Hội Thánh Chúa, đã có cái cảnh vợ chồng “bất bình” nhau, coi thường nhau, rồi đi đến chỗ ly thân, ly dị. Lạ lắm, một vài trường hợp, ông chồng đã lạnh lùng bầy tỏ sự “bất bình” vì đã bị Hội Thánh “xử ức”, trước khi rời bỏ Hội Thánh, đi thờ phượng tại Hội Thánh Chúa khác, thay vì ăn năn tội lỗi xin Chúa tha tội vì đã phạm vào giới luật “tà dâm”. Lại còn có con cái Chúa vỗ ngực, anh hùng bầy tỏ sự “bất bình” của mình đối với Hội Thánh vì ý kiến mình đã không được chấp nhận, bỏ đi Hội Thánh Chúa khác, thay vì “kiên nhẫn” thảo luận tiếp để tìm ra một lời giải đáp, giữ được sự hiệp một trong Hội Thánh. “Bất bình” với anh chi em trong Hội Thánh loại này chỉ làm thương tổn sự phát triển Hội Thánh Chúa, khi người chưa biết Chúa nhìn vào chúng ta tự hỏi : “Phải chăng người Cơ Đốc chẳng khác gì người chưa biết Chúa ?”.