Niềm Tin
Bài 240 Hết linh hồn hành xử theo Lời Chúa
Ngày: 14-07-2022 | Lượt Xem: 680
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Đây là Lời Chúa Jêsus phán với con cái Chúa chúng ta : “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Tôi luôn cầu xin Chúa chỉ dạy, nhắc nhở tôi “làm việc lành”. “Việc lành” có thể nói là chủ đích của mọi tôn giáo : “Làm lành, lánh dữ”. “Việc lành” không phải chỉ là việc từ thiện mà là “việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). “Việc lành” là việc theo “ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2). “Việc lành” của Cơ Đốc nhân đã được Kinh Thánh quy định : “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi” (Mác 6:15-16). Giới thiệu : “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15) đến mọi người là “việc lành”. Sau đó “dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi (qua Kinh Thánh)” (Ma-thi-ơ 28:20) là “việc lành”. Lời Kinh Thánh khẳng định với Cơ Đốc nhân : “kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” (Gia-cơ 4:17). Mong con cái Chúa chúng ta quyết định : “làm lành trọn đời mình” (Truyền-đạo 3:12).
Bài 239 Thắng và Thua
Ngày: 21-06-2022 | Lượt Xem: 1292
Cái thắng của người Cơ Đốc có khi chỉ một mình mình biết. Nhìn vào đầy tớ trung thành của Chúa, người ta thấy Phao-lô “ngu dại…yếu đuối…khinh hèn…đói khát…trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó…làm việc khó nhọc; khi bị rủa sả…bị bắt bớ… bị vu oan…giống như rác rến của thế gian, cặn bả của loài người, cho đến ngày nay” (I Cô-rinh-tô 4:10-13), thì rõ ràng thua quá, chớ thắng gì. Ấy thế mà thắng đấy. Thắng ở cái thế vẫn còn có thể “chúc phước…khuyên dỗ” để bầy con của Chúa được “khôn ngoan…mạnh mẽ… quý trong”.
Bài 238 Chống đối và thuận phục
Ngày: 28-05-2022 | Lượt Xem: 1719
Trên nguyên tắc căn bản của sự thuận phục, chúng ta không thể tuân hành những huấn lệnh nghịch với luân lý, tình nghĩa con người. Đối với con cái Chúa thì chắc chắn không thuận phục những điều trái với Kinh Thánh dạy. Trên nguyên tắc căn bản của sự thuận phục, chúng ta chỉ thuận phục những ai có lý tưởng cầm quyền để phụng sự người dân, chứ không lạm dụng quyền thế để mưu tìm phúc lợi cho riêng mình và lại còn lạm dụng quyền lực mong uy hiếp người dân. Trên nguyên tắc căn bản của sự thuận phục, cứ xét nghiệm : “phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8) thì thuận phục.
Bài 237 Lẩn tránh và lộ diện
Ngày: 29-04-2022 | Lượt Xem: 1771
Người lẩn tránh việc làm lành Chúa muốn sẽ bước vào tâm trạng co rúm người lại trong tư thế né tránh, chống đỡ dầu không bị ai tấn công. Người lẩn tránh loại này tâm trí thường bị áp lực nào đó đè nặng, thân xác như bị ép tứ bề để khỏi bật ra lời than thở, giải tỏa nỗi buồn nào đó nơi tâm tư, chỉ sợ anh chị em trong Chúa nghe biết. Tai hại của sự lẩn tránh việc làm lành Chúa muốn là sự cô đơn, là sự kiềm chế mọi ước muốn, là sự ngăn trở sinh động. Thế thì tại sao ta không chấm dứt loại lẩn tránh này và bắt đầu lộ diên như tinh thần của tiên tri Ê-sai. Khi tiên tri Ê-sai nghe được tiếng Chúa : “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi” (Ê-sai 6:8). “Có tôi đây” là lộ diện, là chấp nhận con người mình, là chấp nhận được xử dụng vì cảm nhận còn năng lực, còn khả năng và còn cả thiện chí.
Bài 236 Bỏ cay đắng trên bước đường theo Chúa
Ngày: 15-04-2022 | Lượt Xem: 1767
Thưa quý anh chị con cái Chúa,…. Chắc chắn cay đắng chẳng có giá trị nào, không ích gì cho mình mà còn gây tác hại nữa. Cay đắng khiến lời nói thiếu ngọt ngào, ánh mắt thiếu trong sáng, hành động thiếu nhân từ. Ôi ! Luyến tiếc chi mà giữ, mà chẳng “bỏ”. “Bỏ” rồi, chúng ta làm theo lời Chúa dạy : “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Chia ngọt sẻ bùi là lấy “nhân từ” đối với mọi người. “Nhân từ” là bản tính của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh minh định : “Chúa vốn một Đức Chúa Trời sẵn tha thứ, hay làm ơn, và thương xót, chậm nóng giận, và dư đầy nhân từ” (Nê-hê-mi 9:17). Sự “nhân từ” của Chúa bất biến, không hề thay đổi. Ngài phán : “Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển” (Ê-sai 54:10). Con cái Chúa chúng ta sống trong sự “nhân từ” của Chúa, thì phải lấy “nhân từ” ăn ở với nhau, trong đó có việc giải tỏa sự cay đắng nhau.
Bài 235 Quẳng gánh lo buồn, vui sống làm những gì Chúa muốn
Ngày: 13-03-2022 | Lượt Xem: 1779
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Những người theo Chúa, con cái Chúa chúng ta không phải được miễn trừ lo buồn. Cái lo buồn nếu biết sống trong sự cầu nguyện với tấm lòng tin cậy và vâng lời, thì sự lo buồn sẽ vơi đi rất nhiều. Rồi hãy tìm đến anh chị em trong Chúa hay người thân mà tâm sự, đừng giữ trong lòng cái lo buồn trong cô đơn. Rồi anh chị em trong Chúa người một tay giúp đỡ người gặp cảnh ngộ từ tinh thần đến vật chất nếu cần và cầu nguyện xin Chúa ban thêm sức để người gặp cảnh ngộ có thể chịu đựng theo Ý Chúa trong sự tin cậy và vâng lời, với lòng tin như lời Kinh Thánh : “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” (Ê-sai 26:3). Từ sự lo buồn, lòng chúng ta sẽ bình an và “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7), nhờ đó con cái Chúa gặp trực diện với lo buồn có thể quẳng gánh “lo buồn” để vui sống làm điều Chúa muốn con cái Ngài thực hiện như : “Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.” (Giăng 4:35), và chính cái “thấy” đó con cái Chúa chúng ta sẽ tiếp tục vững gót chân bước đi theo Chúa.
Bài 234 Trước thách thức “Chấm dứt tính Mất-Bắt đầu tính Còn”
Ngày: 03-03-2022 | Lượt Xem: 1775
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Nhớ lại hơn 18 năm về trước, lúc mới trở về nhà Chúa tại Hội Thánh Kingsgrove, tôi cố gắng lập một Website cho Hội Thánh. Sau vài năm nếm hết thất bại này qua thất bại khác, tính ra mất nhiều thời gian mà chưa có cơ hoàn thành tớ. Buồn, làm sao tiến tới đây. Tại thời điểm đó, tôi tin rằng Chúa đã nhắc tôi, tôi còn Hội Thánh, mà quý Mục Sư và anh chị con cái Chúa có thể giúp việc hoàn thành công việc một cách tốt đẹp. Quả thật vậy, Mục Sư Sơn và một con cái Chúa, anh Hồ Hải Đăng khi biết được điều này, đã đóng góp giúp Hội Thánh có được một Website với nội dung phong phú hơn, và tôi chỉ đóng góp phần bài viết Chia Sẻ Niềm Tin. Sau đó ít lâu, MS Sơn đã có sự giúp việc của một con cái Chúa ở VN đã thiết kế Website hiện tại thật đẹp, và nội dung phong phú hơn. Hiện tại kênh www.tinlanhsydney.com.au đang được sự quản lý của anh Trần Thế Cường, một kỹ sư điện toán, đầy kinh nghiệm và chuyên nghiệp. Nơi đây, tôi chỉ còn cúi đầu cảm tạ Chúa. Ngài đã nhắc tôi “Chấm dứt tính Mất, Bắt đầu tính Còn”. Tôi cũng không quên cảm ơn Mục Sư Đào Minh Sơn, anh Hồ Hải Đăng, anh con cái Chúa ở Việt Nam, và anh Trần Thế Cường
Bài 233 Hiểu biết Đức Chúa Trời - Đấng Thánh Thánh Quyền và Thánh Thiện
Ngày: 19-02-2022 | Lượt Xem: 1733
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Sự thánh thiện (holy goodness) có hai yếu tố nhân từ (gracious) và thương xót (compassionate). Ngài thương xót loài người do Ngài dựng nên, mọi dân tộc, gồm cả những người lành và kẻ dữ độc ác. Kinh Thánh đã ghi lại sự thương xót của Đức Chúa Trời như sau : “Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi” (II Cô-rinh-tô 1:3). “Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác” (Ma-thi-ơ 5:45). “Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình, dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật, và lòng đầy vui mừng” (Công-vụ các Sứ-đồ 14:16-17). Sự nhân từ của Ngài cứ tiếp với ước mong mọi người ăn năn tội lỗi, trở lại cùng Ngài qua Cứu Chúa Jêsus. Ai chưa chịu quay về với Đức Chúa Trời nhân từ, hãy lắng nghe lời Kinh Thánh cảnh cáo : “Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (Rô-ma 2:4-6). Chúng ta là con cái Chúa chân chính, chúng ta phải tiếp tục học và hành xử sao cho càng giống Chúa càng hơn những bản tính thánh sạch, thương xót, nhân từ. Từ đó mà chúng ta càng biết làm nhiều điều lành hơn, tránh nhiều điều dữ hay tội lỗi hơn, và đem người chưa tin về đầu phục Chúa.
Bài 232 Hiểu biết Đức Chúa Trời Hằng Sống - Bản thể bất biến của Ngài
Ngày: 19-01-2022 | Lượt Xem: 2050
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Ngoài Đức Chúa Trời được Kinh Thánh mô tả, tất cả “đức chúa trời” khác đều là được loài người đặt ra, mạo nhận. Ngoại trừ vì một lý do nào đó của lịch sử, phong tục của một quốc gia người ta có ghi lại một vài vị thần thánh để đoàn kết dân tộc dầu ít ai thật lòng tin và chúng ta chẳng cần quan tâm tới, chúng ta phải coi tất cả các ông “đức chúa trời” còn lại của thế gian là tạo thần hoặc tà thần. Hiểu biết về Đức Chúa Trời phải là cao điểm trong sự hiểu biết của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta để Chúa trách như Ngài đã trách dân sự Ngài : “Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ; song Y-sơ-ra-ên chẳng hiểu biết (về Đức Chúa Trời), dân ta chẳng suy nghĩ (để hiểu biết về Đức Chúa Trời mình)” (Ê-sai 1:3). Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiểu biết về Ngài, vì Ngài là “Cha chúng tôi (chúng ta) ở trên trời” (Ma-thi-ơ 6:9).
Bài 231 Hiểu biết Đức Chúa Trời Thực Hữu Làm sao tìm gặp Ngài
Ngày: 23-12-2021 | Lượt Xem: 1813
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Chúng ta học biết Đức Chúa Trời nhiều chừng nào, chúng ta sẽ hiểu biết về Ngài nhiều chừng đó. Những điều có nơi Đức Chúa Trời đều ảnh hưởng đến chúng ta vì chúng ta là ảnh tượng của Ngài dầu đã bị tội lỗi làm hư hỏng. Sự hiểu biết của con người dẫu cao rộng bao nhiêu đi nữa, nó vẫn nằm trong sự toàn tri của Đức Chúa Trời…Trước hết, Lời Đức Chúa Trời phán trong Kinh Thánh : “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13). Và : “Người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6). Đó là điều cần để tìm gặp Đức Chúa Trời. Kế đến qua Đức Chúa Jêsus Christ, như lời Ngài phán : “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6), chúng ta chỉ có thể tìm gặp Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus tức là qua đức tin. Tiếp theo, Chúa Thánh Linh trong lòng con cái Chúa chúng ta giúp chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là Cha : “Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha” (Ga-la-ti 4:6). Cuối cùng, chúng ta biết Đức Chúa Trời qua Lời Ngài trong cả Kinh Thánh và qua Chúa Jêsus là “Lời Đức Chúa Trời” (Khải-huyền 19:13).