Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc (Sydney) có tài trợ cho những chương trình sau đây, và mong nhiều người có thể góp phần:

 

01.  HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN THẦN ĐẠO TẠI VIỆT NAM: Mỗi niên khóa học, một sinh viên thần đạo của Viện Thánh Kinh Thần Học cần khoảng VND13,000,000.00 (mười ba triệu đồng Việt Nam) cho tiền ăn, ở. Chương trình này phối hợp với Ban Điều Hành Viện Thánh Kinh Thần Học của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) để hỗ trợ phần nào cho những sinh viên thần đạo đang túng thiếu.

 

02.  HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN TIN LÀNH TẠI ĐẠI HỌC: Mỗi sinh viên Tin Lành nghèo, hiếu học sẽ nhận được học bổng từ AUD100.00 đến AUD300.00 một năm. Chương trình này phối hợp với Ủy Ban Y Tế Xã Hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam).

 

03.  XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG: Mỗi căn nhà Tình Thương dành cho tín đồ Tin Lành và người dân nghèo được tài trợ AUD1,600.00. Song song với chương trình xây nhà Tình Thương là chương trình khám bệnh và phát thuốc cho tín đồ Tin Lành và người dân nghèo tại Việt nam (và Cam bốt). Chương trình này phối hợp với Ủy Ban Y Tế Xã Hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam).

 

04.  ĐÀO GIẾNG VÀ LỌC NƯỚC: Giúp tín đồ Tin Lành và người dân nghèo tại các vùng thiếu nuớc hoặc nước bị phèn có nước uống. Phí tổn tuỳ theo vùng đất. Chương trình này phối hợp với Ủy Ban Y Tế Xã Hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam).

 

05.  MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO TRÍ SỰ VÀ QUẢ PHỤ MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO TẠI VIỆT NAM: Hỗ trợ tài chánh trong những dịp đặc biệt như Lễ Giáng Sinh, Tết,… để an ủi quý Mục sư, Truyền đạo trí sự và quý Quả phụ Mục sư, Truyền đạo sau nhiều năm phục vụ Chúa. Chương trình này phối hợp với Tổng Liên Hội, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam).

 

06.  HUẤN LUYỆN NHÂN SỰ: Cộng tác với Hiệp Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp Việt Nam Thế Giới và Viện Thần Học Liên Hiệp (Alliance Theological College) hỗ trợ chương trình huấn luyện nhân sự tại Việt Nam và Cam-bốt; bao gồm lộ phí và chi phí ăn, ở.

 

07.  NGƯỜI BỆNH VÀ THIÊN TAI: Hỗ trợ người bệnh (mua thuốc, chăm nuôi), người bị thiên tai,… Chương trình này phối hợp với Ủy Ban Y Tế Xã Hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam).

 

08.  CÁC DỊCH VỤ KHÁC: Chương trình truyền giảng, Thánh Kinh Hè, xây cất nhà thờ tại các vùng xa và sâu của Việt Nam (và Cam bốt). Chương trình này phối hợp với Tổng Liên Hội, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam).

 

09.  TRUYỀN GIÁO TẠI CAM BỐT (VÀ ĐÀI LOAN): Hỗ trợ cho các giáo sĩ Việt Nam đang phục vụ tại Cam bốt, và Hội Thánh Việt Nam tại đó trong công tác gây dựng Hội Thánh, xã hội,…

 

10.  HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN THẦN HỌC VIỆT NAM TẠI ÚC: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc cần thêm Truyền đạo, Mục sư cho người nói tiếng Việt và giới trẻ nói tiếng Anh. Học phí của những trường thần đạo tại Úc rất cao, những người theo học rất cần sự hỗ trợ tài chánh.

 

 

Mọi sự ủng hộ xin gửi trực tiếp vào trương mục (nhớ ghi rõ ủng hộ cho công việc gì, cùng tên họ và địa chỉ để được gửi biên lai):

 

Vietnamese Evangelical Church in Australia (Sydney)

hoặc VECA (Sydney)

Commonwealth Bank of Australia

BSB 062 033
Account number 1020 0569