Hội Thánh Tin Lành Springvale Central

Giờ thờ phượng: 1:00pm - 2:30pm chiều Chúa nhật.
Quản nhiệm: Mục sư Trương Hoàng Ứng (0395746997 / 0425793097)
MS Thanh thiếu niên Rev. Steve & Mrs Linda Laughlin (0432987378 / 0434079546)
Rev .Nelson & Kim Koh (0397533362/0421122405)

----------------------------------------------------------------------------------------

Hội-thánh Tin-lành C&MA Seddon

Giờ thờ phượng:
+ Sáng Chúa nhật:10.00am đến 11.45am
+ Lớp học Kinh-thánh và câu nguyện tuần hoàn:
mỗi tối thứ Sáu, 7.30pm - 9.45pm
+ Lớp học Kinh-thánh và cầu nguyện Thanh Tráng Niên:
tối thứ Tư hàng tuần, 7.30PM - 9.00PM
Địa chỉ: 296 Nicholson St, Seddon , Vic. 3011
Quản nhiệm: Mục-sư Trần-Hoàng-Lang và bà Trần Tố-Nguyệt
Liên lạc: Phone: 03 9893 3960;Mob:0412 069 617

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Hội Thánh Tin Lành Quê Hương

Giờ thờ phượng: 2:30 chiều Chúa nhật.
Địa chỉ: Góc đường Leonard St & Stanley St Bankstown.
Quản nhiệm: Mục sư Nguyễn Thân Ái.
Liên lạc: 0432 357 754

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Hội Thánh Việt Nam C&MA tại Pháp

Liên Hội gồm bốn Hội Thánh:
- HT Paris, Kremlin Bicêtre. Quản nhiệm: TĐ Phan Samy Nghĩa.
- HT Troyes. Quản nhiệm: Ms Hoàng Ái
- HT Limoges. Quản nhiệm: Ms Huỳnh Văn Biện
- HT Toulouse. Quản nhiệm: Ms Đặng Đức Tín.

 

Ban Chấp Hành Liên Hội:
- Trưởng Ban: Ms Hoàng Ai
- Phó T.B: Ms Đặng Đức Tín
- Thư Ký: TĐ Phan Samy Nghĩa
- Thủ Qũi: Ô. Gilbert Nguyễn văn Sang
- Nghị viên: Ms Huỳnh Văn BIện, TĐ Trần Thị Thúy Liễu.

Xem tam cá nguyệt 2/2014

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Hội Thánh Tin Lành St. Albans (C&MA)

Địa chỉ: 22-24 Packard St.  Keilor Downs, Vic, 3038
Quản nhiệm: Mục sư Lê Văn Liêm
Liên lạc: (03) 9364 0292. Mob. 0418 223 296.
Giờ thờ phượng: Mỗi chiều Chúa nhật, 2:00pm
Nhóm Học Kinh Thánh từng nhà:
+ Thanh Tráng: mỗi tối thứ Tư, 7:30pm.
+ Tráng Niên: Mỗi tối thứ Sáu, 8:00pm.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

VIETNAMESE EVANGELICAL CHURCH SYDNEY WEST

The Christian and Missionary Alliance of Australia

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TÂY SYDNEY

Cnr Frederick St & Lackey St, Fairfield NSW 2165
Tel (02) 9824 0963     Mob: 0434 418 944
Mục sư Lý Thành Lợi
Trường Chúa nhật từ 10 giờ đến 10 giờ 45 sáng. 
Giờ thờ phượng: Chúa nhật từ 11 giờ sáng đến 12 giờ 30.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

The Adelaide Vietnamese C&MA Church

Địa chỉ: 1 Collingrove Ave. Broadview SA 5083
Website: https://www.adelaidevncma.com
Liên Hệ: 0422 639 031 (Rev. Son Dao)
 
Giờ thờ phượng: 2:15pm (All Groups)