Bài Giảng
Tập chú mục tiêu
Ngày: 09-08-2020 | Listen: 4 | UVMV Nguyễn Hữu Phúc
Vinh quang của Chức vụ
Ngày: 02-08-2020 | Listen: 14 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Chúa Giê-su chịu Báp-tem
Ngày: 26-07-2020 | Listen: 20 | Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi
Những bước đi đến Ân Điển
Ngày: 19-07-2020 | Listen: 10 | UVMV Nguyễn Hữu Phúc
Tha thứ người có lỗi
Ngày: 12-07-2020 | Listen: 17 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Tác giả và Lời chào
Ngày: 05-07-2020 | Listen: 15 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Đấng thỏa đáp nhu cầu
Ngày: 28-06-2020 | Listen: 11 | UVMV Nguyễn Hữu Phúc
Nhận thức về Đức Chúa Trời
Ngày: 21-06-2020 | Listen: 13 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Giới hạn sự khôn ngoan
Ngày: 14-06-2020 | Listen: 22 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Điều tốt hơn
Ngày: 07-06-2020 | Listen: 29 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh