Bài Giảng
Lòng thành với chữ tín
Ngày: 22-02-2021 | Nghe: 11 | Mục Sư Phạm Văn Đàng
Đại nạn cuối cùng
Ngày: 18-02-2021 | Nghe: 14 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Mưa nơi thung lũng khô
Ngày: 09-02-2021 | Nghe: 13 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Sự an ủi từ Chúa
Ngày: 02-02-2021 | Nghe: 22 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Tự Do Trong Trách Nhiệm
Ngày: 25-01-2021 | Nghe: 9 | UVMV Nguyễn Hữu Phúc
Lời Nhắn Nhủ Hội Thánh
Ngày: 25-01-2021 | Nghe: 311 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Xin sự can đảm
Ngày: 03-01-2021 | Nghe: 50 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Đức Chúa Trời phân xử
Ngày: 03-01-2021 | Nghe: 15 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Dâng Phần Mười
Ngày: 21-12-2020 | Nghe: 12 | UVMV Nguyễn Hữu Phúc
Con rắn trên cây sào
Ngày: 21-12-2020 | Nghe: 9 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh