Bài Giảng
Ba Thiên Sứ
Ngày: Hôm qua | Listen: 6 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Chiên Con
Ngày: 22-03-2020 | Listen: 22 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Con thú thứ nhì
Ngày: 16-03-2020 | Listen: 17 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Tin Lành Mác
Ngày: 09-03-2020 | Listen: 8 | UVMV Nguyễn Phan Thi

Con thú thứ nhứt
Ngày: 02-03-2020 | Listen: 34 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Đức Chúa Trời kêu gọi Môi se
Ngày: 24-02-2020 | Listen: 22 | UVMV Nguyễn Hữu Phúc

Nắm lấy cơ hội
Ngày: 19-02-2020 | Listen: 25 | Mục Sư Phạm Văn Đàng

Những điều đáng nói
Ngày: 12-02-2020 | Listen: 20 | UVMV Nguyễn Phan Thi

Vượt qua nỗi cô đơn
Ngày: 04-02-2020 | Listen: 42 | Mục Sư Đỗ Ngọc Hòa

Lời cầu nguyện của Gia-bê
Ngày: 28-01-2020 | Listen: 42 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh