Các kim tự tháp của Ai cập lừng danh trên thế giới vì nơi đây chứa những xác chết đã được tẩm liệm theo kỷ thuật độc đáo của Ai Cập đến độ hàng ngàn năm sau, xác ướp của họ vẫn còn. Westminster Abbey tại London cũng lừng danh trên thế giới vì các vị vua chúa, các nhà quý tộc của Anh quốc được chôn tại đây. Ngôi mộ của Mohammed lừng danh vì quan tài bằng đá và bộ xương nằm trong quan tài. Nghĩa trang Arlington tại Washington D.C, Mỹ Quốc  rất lừng danh vì đây là nơi an nghỉ của những công dân lừng danh của Mỹ Quốc.

Có một ngôi mộ lừng danh nhất trên quả địa cầu, hàng năm thu hút hàng triệu du khách, chỉ vì đó là một ngôi mộ trống, không có xác chết nào bên trong cả, cũng không có lấy một đốt xương. The Garden Tomb, ngôi mộ của Chúa Giê-xu tại đất Do Thái, lừng danh nhất trên toàn thế giới vì đó là một ngôi mộ trống.

Thiên sứ đã phán cùng những người đàn bà đến mộ Ngài để xức thuốc thơm: “Sao các con tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại.”