Trong trận chiến The Great Boer war  (1899- 1902) giữa Anh Quốc và người Dutch, một lần kia một toán binh sĩ Anh quốc bị quân địch vây khổn, không đường thoát giữa lằn đạn khốc liệt của kẻ thù. Những quân nhân bị thương tích trầm trọng nằm la liệt trên đất và sẽ chết nếu không kịp đưa họ đến trung tâm trị liệu. Một vị trung sĩ trong tiểu đoàn hiểu rằng nếu họ không núp dưới bóng cờ của Hồng Thập Tự, tất cả họ sẽ chết. Lúc bấy giờ họ chỉ có một mãnh vải trắng nhưng không có sơn đỏ. Nên họ đã dùng máu của những thương bệnh binh để vẽ một hình thập tự màu đỏ, tượng trưng cho cơ quan Hồng Thập Tự quốc tế.  Họ dương cờ đỏ lên, và địch quân kính trọng dấu hiệu của Thập Tự Đỏ nên ngưng bắn, và các thương bệnh binh được chuyển về trung tâm y tế để trị liệu.