Karl Barth, một nhà thần học nổi tiếng của thế giới, ngồi trên xe buýt công cộng để đi thuyết trình tại một thành phố của Thụy Sĩ. Một hành khách bước lên ngồi cạnh ông, và hai người hỏi chuyện làm quen. Karl Barth hỏi: “Ông mới đến thành phố này phải không?” Người khách trả lời: “Đúng. Tôi đang đi du lịch.” Karl Barth hỏi tiếp: “Ông có dự tính tham quan gì trong thành phố này không?” Người khách trả lời: “Tôi muốn gặp nhà thần học nổi tiếng Karl Barth. Ông biết ông ấy không?” Karl Barth trả lời: “Sự thật mà nói, tôi cạo râu cho ông ấy mỗi ngày.” Du khách này xuống xe với vẻ mặt vui mừng, nghĩ rằng mình gặp được người thợ hớt tóc cho nhà thần học nổi tiếng Karl Barth.

Đức Thánh Linh liên hệ hết sức gần gũi với chúng ta, nhưng có những con dân Chúa dường như còn xa lạ lắm đối với Ngài. Chúng ta tin rằng Thánh Linh mở tâm trí chúng ta để chúng ta xưng nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa và Chủ đời sống mình. Thánh Linh cũng là sự bảo đảm cho sự cứu rỗi của chúng ta, dẫn dắt đời sống của chúng ta, ban cho chúng ta ân tứ để phục vụ, và chúng ta cần sống dưới sự cai trị của Thánh Linh mỗi ngày.