Tỷ số ly dị tại Úc Châu trong thập niên 90 đã lên đến con số khủng khiếp. Người ta tính ra rằng cứ năm cặp lập gia đình thì sau đó sẽ có ba cặp ly dị,  Trong năm 2018 Úc Châu có tất cả là  49.404 cuộc ly dị.

Những lý do chính của các cuộc ly dị này gồm có : thứ nhất là không nói chuyện được với nhau, thứ nhì là ngoại tình, thứ ba là tiền bạc, thứ tư là  cải nhau liên tục, thứ  năm là lên cân, thứ sáu là những đòi hỏi không thực tế, thứ bảy là thiếu tình cảm thân mật, thứ tám là thiếu bình đẳng.

Trong đời sống chạy đua theo thời khóa biểu và máy tính điện tử, chúng ta sẽ nhìn rõ vị trí của mình hơn nếu thỉnh thoảng chúng ta dừng lại để nhớ lại thuở ban đầu, lúc còn hàn vi, lúc còn chờ chực, đưa đón nhau. Muốn giử hạnh phúc, vợ chồng cần phải biết đếm các kỷ niệm và “tương kính như tân.” Muốn gìn giữ hạnh phúc, ta cần nghĩ đến mình ít hơn và nghĩ đến người nhiều hơn.

Thánh Kinh phán: “Chồng phải yêu vợ, coi vợ như bản thân, yêu vợ tức là yêu bản thân.Vì chẳng ai ghét chính thân mình nhưng lo nuôi dưỡng và chăm sóc. Còn vợ phải kính chồng  (Êphêsô 5:28, 33)