Một người đàn ông đã viết rằng anh ưa thích mọi người và cũng muốn mọi người ưa thích anh. Cho nên khi phải nói thẳng với một người bạn rằng họ không thành thật hoặc sống đời sống vô luân thì không phải là chuyện dễ. Nhiều người đã từng kể cho anh nghe khi bị cảnh sát thổi vì tội quá tốc độ, họ nhờ bịa đặt một chuyện thật thương tâm mà thoát được giấy phạt. Anh đã trả lời: “Vậy thì khôn quá, nhưng có thành thật không ?” Khi quen với người nào đang có một cách sống vô luân, anh đã hỏi: “Anh có tin Đức Chúa Trời không và biết rằng anh phải trả lời với Ngài về cách sống của anh không ?” Đối với những người bày tỏ lòng tin nơi Đức Chúa Trời ( hầu hết đều như thế ) thì anh dịu lời chia xẻ với họ lời Kinh Thánh phán dạy về cách sống của họ. Nhiều lần, Chúa đã dùng những cơ hội này để mở cửa Tin Lành cứu rỗi cho nhiều người.

Xin Chúa dạy chúng ta thấy rằng những người vạch ra tội lỗi của chúng ta chẳng phải là kẻ thù, bèn là những người bạn chân thành.

Thánh Kinh phán: “Một lời quở trắch tỏ tường hơn là yêu thương kín đáo.” (Châm ngôn 27:5)