Có một tòa án tại Ohio, Hoa Kỳ, nằm ở một địa điểm thật độc đáo. Những hạt mưa rơi ở phía bắc của tòa án này thì chảy xuống biển hồ Ontario và vịnh St. Laurence, còn những hạt mưa rơi ở phía nam thì chảy xuống sông Mississipi và vịnh Mễ Tây Cơ. Ngay chính điểm của nóc nhà, chỉ cần một luồng gió nhẹ thổi qua là có thể quyết định số phận của nhiều hạt mưa, và sự cách biệt này là khoảng cách 2000 dặm khi hạt mưa  chảy đến điểm cuối cùng.

Một lời khiếm nhã hoặc một hành động vô ý  có thể gây nhiều thiệt hại. Mặt khác, một lời ân hậu, một hành động giúp đỡ, một lời cảnh cáo nghiêm trang có thể hoàn thành nhiều điều tốt.

Thánh Kinh phán: “Sự khôn ngoan tốt hơn bất cứ loại vũ khí nào, nhưng một người phạm tội  phá hủy biết bao điều tốt lành.” (Truyền đạo 9:18)