Năm 2014  hai khoa học gia chuyên về tâm tính con người Nicholas Epley và Juliana Schoeder của Đại Học Chicago đã làm một cuộc thăm dò như sau: Họ gởi cho hai nhóm người đang ngồi trên xe lữa, mỗi người một phiếu uống càphê Starbuck để đổi lấy công tác này. Nhóm thứ nhất được khích lệ cố gắng nói chuyện với người ngồi trên xe lữa bên cạnh mình, trong khi nhóm thứ hai được yêu cầu giử theo thói quen thông thường của người đi xe lửa: không nói chuyện với người ngồi bên cạnh.

Kết quả: những người gợi chuyện cùng người bên cạnh cảm thấy phấn khởi, lạc quan hơn, cuộc nói chuyện vui vẻ, thoải mái, không quá khó khăn như họ đã tưởng.

Hai khoa học gia này kết luận rằng: mặc dù ta có thể nghĩ khác, nhưng con người thích liên hệ với nhau. Những cuộc gặp gỡ, trò chuyện dù thật ngắn ngủi, có thể với những người ta sẽ không gặp lại lần nữa, vẫn có thể giúp chúng ta phấn chấn tinh thần.