Ngày nay đồ chùi bằng bọt biển chúng ta dùng trong nhà đều là cao su nhân tạo, nhưng nhiều người ngạc nhiên khi được  biết rằng những bọt biển thật đã từng là những động vật sống. Khi một bọt biển được đem lên khỏi biển và những chất sống của nó được rửa sạch, nó trở thành vật dụng hữu ích trong nhà, vì nó có thể thấm và hút chất lõng.

Trẻ con cũng giống như bọt biển. Chúng thấm nhuần những thái độ và ý niệm mà chúng tiếp xúc với. Vì thế, chúng ta phải rất cẩn thận về những điều chúng ta cho phép đổ vào tâm trí của đứa trẻ.

Trẻ con đang hấp thụ những gì trong gia đình chúng ta ? Chúng đang tiếp thụ gì qua Tivi và sách báo ? Khi chúng nghe bạn bè trò chuyện, chúng thu nhận những lời nói và thái độ nào ? Chúng ta có làm gương cho con cái mình về thái độ, cử chỉ, lời ăn tiếng nói không ? Hãy cẩn thận và cố gắng để những “bọt biển nhỏ” trong nhà chúng ta chỉ hấp thụ điều gì trong sáng, lành mạnh và nâng cao tâm hồn.

Thánh Kinh phán: “Hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó.” (Châm ngôn 22:6)