Cha mẹ, ông bà để lại di sản cho con cháu, thường là tiền bạc, tài sản...

Một cuộc nghiên cứu giữa vòng 3000 người Mỹ đã thấy rằng 94 phần trăm người tham dự cho rằng cuộc đời đáng sống khi được gia đình và bạn bè yêu thương.75 phần trăm khác cho rằng di sản để lại là những gì mang ảnh hưởng tốt đẹp cho xã hội. Chỉ có 10 phần trăm trong số những người này cho rằng cuộc đời đáng sống là cuộc đời có nhiều tiền.

Di sản để lại bên trên tài sản chúng ta để lại. Chúng ta để lại kỷ niệm, những câu chuyện, ảnh hưởng trên con và cháu, để lại những gương sáng, những khả năng, những sự giúp đở tiền không mua được. Chúng ta để lại cho con cháu tinh thần tự trọng, trách nhiệm, biết yêu thương quan tâm đến người khác. Và điều quan trọng nhất, chúng ta để lại cho con cháu di sản đức tin, dạy dỗ, hướng dẫn con cháu bước theo đường đức tin của cha mẹ, ông bà để từ thế hệ này sang đến thế hệ khác tiếp nối nhau trong con đường yêu kính, thờ phượng, phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta.