Một tín đồ Tin Lành người Cam Bốt sống dưới thời cai trị của Pol Pot. Sau một ngày làm việc nơi đồng ruộng mệt nhọc, ban đêm thường có thì giờ học tập chính trị và sinh hoạt tập thể, và lâu lâu lại có buổi “chọn vợ gả chồng”. Lúc ấy, thanh niên, thanh nữ họp lại trong một hội trường lớn, và đứng theo hàng. Sau đó, mọi người vừa đi vừa hát cho đến khi người cán bộ bảo phải ngừng. Hễ hai người thanh niên và thanh nữ đứng đối diện nhau, thì được kể là vợ chồng theo sự sắp đặt của “anh Hai” (Pol Pot). Anh đang lo sợ không biết người thiếu nữ đang đứng trước mặt mình là ai, cuối cùng người thanh nữ đang đứng trước mặt anh không những là một người có nhan sắc mà lại là con gái của một Mục Sư. Anh vui mừng và cảm tạ Đức Chúa Trời không hết lời.