John Newton, tác giả bài thánh ca “Amazing grace”, là một người độc đáo. John Newton mồ côi mẹ năm bảy tuổi, đến năm mười một tuổi đã rời nhà đi lưu lạc trên những chuyến tàu vượt đại dương. Năm mười tám tuổi, John Newton là con người ngang tàng, tội lỗi; và vì không chịu nỗi kỷ luật nên đã rời Hải Quân Anh, tham gia trên chuyến tàu buôn bán nô lệ Phi Châu. Những đắng cay của cuộc đời trong khoảng thời gian này đã đưa đẩy John Newton trở thành người mua bán nô lệ. Năm hai mươi hai tuổi, trong một chuyến hải hành, chiếc tàu của John Newton gặp cơn bão lớn, tàu phải chìm, và giữa cơn sinh tử đó, John Newton đã kêu cầu sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Năm hai mươi chín tuổi, John Newton quyết định dâng đời mình để truyền giảng Tin Lành. Năm bốn mươi tuổi, John Newton được phong chức Mục sư, và năm bốn mươi lăm tuổi, tức khoảng cuối tháng 12 năm 1772, John Newton sáng tác bài “Amazing Grace” để kể lại sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mình. Từ đó đến nay, dù bài hát này được hát trong nhà thờ, hay hát trong đại hí viện, và ngay cả được hát trong phòng trà, đã gây xúc động trong lòng của mọi người nghe.