Các nhà tâm lý đã nhận thấy rằng các đơn vị đo thời gian lớn như tháng và năm qua mau hơn khi ta lớn tuổi hơn. Hai mươi năm đầu của cuộc đời là phân nửa cuộc đời dài nhất của chúng ta. Đang khi ta sống 20 năm đầu ấy, ta thấy nó thật dài. Các nhà tóan học dùng con số đơn giản để giải thích. Đối với một em bé 5 tuổi, một năm là  2o% cuộc đời em, trong khi ấy, đôi với người  50 tuổi, một năm chỉ là  2% cuộc đời. Vì thế, một năm đối với người trẻ tuổi dài hơn đối với người lớn tuổi.

Nếu thời gian của chúng ta bị chi phối bởi thời khóa biểu và giờ hẹn có ấn định, ngày giờ sẽ trôi qua mau hơn. Một ngày ngồi tại văn phòng sẽ trôi nhanh hơn một ngày nằm tại bãi biển. Các ngày làm việc của chúng ta trong tuần nhiều hơn những ngày rỗi rảnh, nên thời gian đối với chúng ta trôi mau hơn .Chúng ta có thể làm giảm bớt  cảm giác thời gian qua mau bằng cách đừng để ý đến nó mà có thể chú tâm vào những việc ta thích làm như đọc sách, bơi lội, chơi với con, hội họa, leo núi...

Montaigne, một nhà bình luận người Pháp đã nói rằng: “Giá trị của đời sống không nằm trong những chuổi ngày dài hay ngắn, nhưng nằm trong cách chúng ta xử dụng những chuổi ngày ấy.”