Sau khi bức tường Berlin sụp đỗ, các báo chí Đức đã gọi cơ quan mật vụ của Đông Đức là cơ quan kiểm soát chặc chẻ nhất của mọi thời đại. Cơ quan này có 97.000 nhân viên làm việc – quá dư thừa để kiểm soát một quốc gia chỉ có mười bảy triệu dân. Ngoài ra, cơ quan này còn có 173.000 người chuyên đi báo cáo. Dưới thời của Hitler, cứ mỗi 2000 công dân Đức thì có một nhân viên Gestapo. Dưới chế độ Cộng Sản của Stalin, cứ mỗi 5830 công dân thì có một nhân viên KGB. Nhưng tại Đông Đức, cứ mỗi 63 công dân thì có một mật vụ. Nhưng nếu ta kể cả những người làm việc bán thời gian cho cơ quan mật vụ, thì cứ 6.5 công dân Đông Đức, ta có một mật vụ.