Tại Anh Quốc năm 1860, một bé trai bốn tuổi bị đâm chết tại trong ngôi vườn của cha mẹ bé. Gia đình này thuộc dạng danh giá. Đầu tiên, cảnh sát địa phương nghi người tớ gái là thủ phạm. Nhưng khi họ mời thanh tra thám tử Whicher của Scotland Yard đến, ông dựa theo các dữ kiện tại phạm trường và kết luận rằng cô chị kế, Constance Kent, 16 tuổi, mới là thủ phạm. Ý tưởng rằng một cô bé con nhà danh giá lại có thể phạm tội giết người là chuyện không tưởng được, nên khi gia đình này khiếu nại với vị Police Commissioner, thanh tra thám tử Whicher bi đuổi việc. Nhưng, năm năm sau, cô Constance Kent thú tội đã giết em mình. Mọi người đều ngạc nhiên. Dầu vậy, không một ai lên tiếng xin lỗi thanh tra thám tử Whicher.