Nhiều năm trước, có một người đi trên đường số 4 ở New York, đã dừng lại trên một chiếc cầu đang được sửa chữa. Công nhân sửa cầu yêu cầu ông này nên đi chỗ khác vì đứng đó có thể bị nguy hiểm. Nhưng ông nhất định không đi và còn nói: “Không ai có quyền bảo tôi đi, nếu tôi không muốn.” Một lúc sau, một ống sắt rơi trúng đầu làm ông bị thương. Ông bèn kiện công ty sửa cầu. Quyết định của tòa án nói rằng ông này có toàn quyền muốn đứng đâu thì đứng, nhưng vì đã được cảnh cáo trước là có thể bị nguy hiểm, mà ông không quan tâm đến lời cảnh cáo này, nên công ty sửa cầu không phải chịu trách nhiệm về thương tích xảy ra cho ông.

Nguyên tắc này cũng được áp dụng trên lãnh vực tâm linh. Đức Chúa Trời tôn trọng quyền tự do lựa chọn của con người và không ép buộc ai phải theo một quyết định nào cả. Chúng ta có thể cứ đứng trên cây cầu và chịu lấy trách nhiệm. Hoặc chúng ta có thể nhận lời mời của Chúa Cứu Thế, tin và nhận Ngài để được tha thứ tội lỗi, nhận được ơn cứu rỗi và sự sống đời đời. Quyền lựa chọn và trách nhiệm ở nơi chúng ta.