DANH NGÔN

 (15/02 – 28/02/2019)

 

 

*   Người chúng ta yêu thương nhứt, chúng ta không thể nói ít với người đó.

                                                                                         (John Gay)

 

*   Người chẳng bao giờ lắp bắp lời nói là người sẽ chịu trách nhiệm về sự “khó tiêu”.

                                                                                         (Hugh Redwood)

 

*    Bí mật của hạnh phúc không phải làm điều mình thích, nhưng là thích điều mình phải làm.

                                                                                         (J.M. Barrie)

 

*   Không gì tốt hơn là lời khích lệ từ người bạn hiền.

                                                                                        (Katherine Hathway)

 

*   Có người đến với cộng đồng của chúng ta vì họ muốn phục vụ người nghèo khổ; và họ chỉ ở lại khi khám phá rằng chính họ là người nghèo khổ.

                                                                                        (Jean Vanier)

 

*   Không có gì tốt hơn cho quả tim là rời khỏi gương soi mặt, cúi xuống, đỡ người khác đứng lên.

 

*   Nếu bạn thức dậy mà còn thở, xin chúc mừng bạn, vì bạn còn được thêm cơ hội nữa.