Niềm Tin
Bài 180: Nghĩ về cái “tự cười mình”
Ngày: 19 Giờ | Lượt Xem: 21
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Mặc dầu “lực bất tòng tâm” thường có đó, thế mà nhiều người vẫn tin tưởng vào tự tu, tự sửa, và tự nguyện cố “làm lành, tránh dữ” là có thể tìm về được cõi tốt lành nào đó, nhưng làm sao tu, sửa tấm lòng : “đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót” (Rô-ma 7:18-19) được đây. Người ta có thể bật cười khi nhìn thấy một vị tu sĩ vẫn thản nhiên “tu tại tù” trong phòng dành riêng cho tử tội. Có lẽ người đó đang cười mình đấy. Lời Kinh Thánh khẳng định rằng : “linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Người đó đang ở trong địa vị “chết” mà vẫn ráng tu sửa, như “Hoa trong lọ sắp tàn còn ráng nở”. Chẳng lẽ con người tự cười mình như Cao Bá Quát khi sắp lìa đời : Một chiếc cùm lim chân có đế Ba vòng xích sắt bước thì vương. Cười cho cái mộng “đế vương” đeo đuổi để chỉ còn “đế” của chiếc cùm và “vương” mỗi bước đến chỗ thọ hình. Chẳng lẽ con người đành cười với mình trong nỗi tuyệt vọng. Cười mình như vậy thảm quá. Không, con người chúng ta tội lỗi như vậy vì “lực bất tòng tâm” như vậy, chắc “chết” như vậy, mà lại đạt thành mộng ước, không làm mà được, không tu mà đắc đạo, không chết mà lại sống và sống đời đời, qua tấm lòng tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình. Đó là phép lạ mà con cái Chúa chúng tôi đã chiêm nghiệm. Vui cười với mình trong hy vọng tràn đầy.
Bài 179: Những nụ cười trong đời
Ngày: 04-09-2019 | Lượt Xem: 380
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Thi hào người Ý, ông Quintus Horatius Flaccus (tên tiếng Anh là Horace ) đã nói một câu rất lý thú : “Có gì cấm cản ta không cho ta vừa cười vừa nói chân lý”. Tuyệt diệu. Chỉ có chân lý mới làm cho lòng vui thỏa, nở nụ cười mãn nguyện, hồn nhiên. Chúng ta giãi bầy chân lý cho người chưa biết Chúa với cả miệng cười. Thật vậy, chỉ có chân lý mới khiến chúng ta an tâm, vui thỏa và mỉm cười, một nụ cười thật đẹp trong tâm hồn.
Bài 178: Cái tối cần trong đời người
Ngày: 22-08-2019 | Lượt Xem: 727
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Ước mong quý vị cần cái “tối cần” cho đời mình - sự cứu rỗi, sau khi qua đời được về với Chúa vĩnh phước thì quý vị phải tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình , Đấng đã thay quý vị chịu chết trên thập tự giá đền tội cho quý vị, Đấng có quyền cứu quý vị nếu quý vị bằng lòng nhận mình là người có tội đối với Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh khẳng định rằng : “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36). Ước mong quý vị “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để có được cái “tối cần” cho đời mình – sự cứu rỗi trọn vẹn.
Bài 177: Nghĩ về cái "cần" và cái "bất cần"
Ngày: 28-07-2019 | Lượt Xem: 2674
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Người đang chia sẻ niềm tin với quý vị và quý anh chị con cái Chúa đã chứng kiến tận mắt sáu con cái Chúa tại Hội Thánh Kingsgrove (bà Châu Văn Phú, bà Phạm Văn Tâm, ông Châu, bà MS Đàng, ông Thế, chị Thu), trước khi qua đời với vẻ mặt bình an, bốn anh chị con cái Chúa đã làm chứng cảm tạ Chúa về chương trình Chúa đã đặt để trong các anh chị, và niềm hy vọng ngày được gặp Chúa, cùng ít lời cảm tạ Hội Thánh thật xúc động. Có được sự bình an, niềm vui với anh chị em con cái Chúa trong suốt cuộc đời theo Chúa, ở bất cứ hoàn cảnh nào, nghịch cảnh cũng như trước giờ phút lâm chung và niềm hy vọng vào cõi đời đời là phước hạnh của con cái Chúa chúng tôi. Cũng vì thế chúng tôi mong ước quý vị tìm đến với Chúa Jêsus hầu được hưởng phước hạnh đó. Quý vị “cần” tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, quý vị được sạch tội, trắng án, được cứu rỗi. Chẳng vậy thôi, quý vị còn được trở nên con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, hưởng được trọn ơn phước Ngài dành cho quý vị cả đời này lẫn đời sau nơi Thiên Quốc. Ước mong quý vị cảm nhận được cái “cần” này và quên đi cái “bất cần” nếu có ngay trong giờ phút hiện tại, để chúng ta cùng được hưởng trọn ơn phước Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài.
Bài 176: Nghĩ về hai chữ “tại vì” trong trần thế
Ngày: 08-07-2019 | Lượt Xem: 838
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Nếu quý vị cảm nhận nơi mình “lành chưa đủ” - “ác có dư”, và yên lặng để thời gian trôi đi, chắc quý vị cũng có thể hiểu chuyện không hay gì đó sẽ đến sau phút cuối cuộc đời, chúng tôi tin chắc đó là “bị đoán phạt”. Con cái Chúa chúng tôi mong ước quý vị “khỏi bị đoán phạt” mà “được cứu rỗi”, chúng tôi kính mời quý vị tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của quý vị, quý vị sẽ hưởng ngay linh nghiệm của lời Chúa Jêsus phán : “Ai tin Con (Chúa Cứu Thế Jêsus) không bị hư mất mà được sự sống đời đời (được cứu rỗi)” (Giăng 3:16). Tôi tin nhận Chúa Jêsus làm cứu Chúa của tôi “tại vì” tôi ước muốn được cứu rỗi. Tôi chia sẻ niềm tin về Chúa Jêsus với quý vị “tại vì” ước mong quý vị được cứu rỗi như tôi.
Bài 175: Luân hồi chuyển kiếp
Ngày: 17-06-2019 | Lượt Xem: 845
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Chúng ta ai cũng phải qua đời, từ giã trần thế này để bước vào đời sau với phước hay họa đời đời. Không hề có luân hồi chuyển kiếp. Chúng tôi những con cái Chúa đã được cứu rỗi bởi sự tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình đã được cứu rỗi, được sống trong tình yêu thương của Ngài, cùng tấm lòng ấm áp của anh chị em trong Chúa dành cho nhau, làm sao chúng tôi yên tâm khi thấy quý vị chưa tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để được cứu rỗi. Vì cớ đó, người đang chia sẻ niềm tin cùng quý vị cố gắng giãi bầy “chân lý” để quý vị nhận định rõ ràng tình trạng chỉ có một đời sống trên trần thế và khi qua đời, quý vị được được hưởng phúc hạnh nơi “nhà Cha” (Giăng 14:2)…. Với tất cả chân tình của một con cái Chúa, ước mong quý vị quyết định ngay, để chúng ta có thể cùng được hưởng ơn cứu rỗi.
Bài 174: Nghĩ về kiếp người
Ngày: 07-06-2019 | Lượt Xem: 823
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Kinh Thánh khẳng định Đức Chúa Trời dựng nên loài người có thân xác, hồn và linh, chứ không phải con người là sự kết hợp tự động của ngũ uẩn gồm có : Sắc uẩn là vật chất (material), thọ uẩn (sensations), tưởng uẩn (perceptions), hành uẩn (formation mentales) và thức uẩn (conscience) (Theo Phât Giáo). Chẳng lẽ cái nhà là sự kết hợp “tự động” của một số vật liệu khác nhau, cùng với nghệ thuật kiến trúc ? Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Chúng ta chỉ có một đời để sống trên đất và chúng ta phải quyết định cho đời sau của chúng ta trong đời này. Chỉ có một đời trên đất, không có thêm kiếp nào khác.
Bài 173: Suy gẫm kỹ để biết ý nghĩa của phép lạ
Ngày: 06-05-2019 | Lượt Xem: 902
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Chúng ta hãy chú ý đến phép lạ này : “Tin Lành… là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16). Chúng ta hãy tận lực cậy quyền năng của Chúa Thánh Linh rao giảng “Tin Lành”, là “làm chứng về” Chúa Cứu Thế Jêsus và cả chương trình cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời cho mọi người, để mọi người hưởng được phép lạ “trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12). Chúng ta hãy chú ý đến phép lạ này : “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16-17). Bởi đọc, học và suy gẫm lời Kinh Thánh mà “phép lạ” hiện đến, “Con cái Đức Chúa Trời” “được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành”.
Bài 172: Nghĩ gì về phép lạ
Ngày: 15-04-2019 | Lượt Xem: 943
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Từ khi đến với Hội Thánh Chúa Kingsgrove, người chia sẻ niềm tin cùng quý anh chị tin rằng tất cả công việc của Chúa làm trên Hội Thánh Ngài, trên mỗi đời sống con cái Ngài đều là phép lạ. Đôi khi các ý tưởng Sa-tan tiềm ẩn trong chúng ta che khuất để chúng ta không thấy và chúng ta chỉ thấy tài năng mình. Những anh chị đang đắc dụng trong nhà Chúa hẳn chiêm nghiệm được điều này, và tôi tin rằng quý anh chị đã nhanh chóng nhận ra phép lạ Chúa đang làm trên con người mình. Người đang chia sẻ niềm tin cùng quý anh chị đã nhiều lần cúi đầu tạ ơn Chúa trong tâm tình : “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 15:10). Cảm tạ Chúa vì những phép lạ Ngài đã đặt để trên con cái Ngài.
Bài 171: Việc làm lành và sự cứu rỗi
Ngày: 25-03-2019 | Lượt Xem: 957
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chúng ta phải “làm việc lành” không phải để được cứu nhưng để chứng tỏ mình là con cái Chúa, theo ý muốn Chúa phải “làm việc lành”. Lời Chúa Jêsus phán : “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Như vậy con cái Chúa chúng ta đừng bao giờ nghĩ “làm việc lành” để được cứu, nhưng “làm việc lành” như là “ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em” (Ê-phê-sô 4:1), là chức phận “Ngài (đã) ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12), là “vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31), chớ không phải vì sự cứu rỗi mà làm.