Trong đời sống, cái cần thì nhiều lắm. Có nhiều cái cần không có cũng không sao. Nhưng nhiều cái cần bắt buộc phải có, không có là không xong, không có sẽ bất an, khủng hoảng, hoặc ngay cả sự chết. Những cái cần đó thuộc loại “tối cần”. Không khí tối cần cho mỗi chúng ta thế mà nhiều lúc chúng cũng quên đi cái tối cần này. Khi bị chứng bệnh nghẹt thở, thì con người mới nhận ra ngay cái tối cần của không khí và cố gắng hít cho được. Nữ Hoàng Anh Quốc Mary Đệ I (1553-1558), một Nữ Hoàng hiếu sát, có danh là Mary Khát Máu (Bloody Mary), Nữ Hoàng đã qua đời vì chứng nghẹt thở. Trước khi nhắm mắt suôi tay, bà đã kêu lên thảm thiết : Hãy lấy những gì ta có và cho ta một chút không khí.

Có những nhu cầu thuộc diện tối cần mà không có thì ta vẫn có thể dùng ý chí để ức chế nhu cầu cho đến khi có được. Nhưng ức chế lâu ngày mà vẫn không có được cái tối cần đó thì con người lâm vào tình trạng cố gắng xua đuổi ý tưởng tối cần ra khỏi tầm ý thức hầu tâm thần có thể dịu đi một phần nào, hoặc để khát vọng bùng nổ để có ngay cái tối cần, nên không thèm dùng ý chí nữa, mà cứ hành động sao cho có, miễn có là được.

Chỉ có con người mới ý thức về “giải thoát” và vấn đề giải thoát linh hồn là vấn đề tối cần. Ngẫm lại, con người giống như con tầm, tự nhả tơ trói mình, nhốt mình vào cái kén, rồi lại mong cắn kén chui ra để bay lên niết bàn, thiên đàng hay miền cực lạc. Một số người cảm nhận về thảm họa của mình sẽ phải chịu nếu không được giải thoát. Cứu rỗi là điều thật cần, song cái cần cấp bách lại không có hoặc không biết soay sở ra sao, nên cứ thế để nguyên và dùng ý chí ức chế chờ đợi kiếp khác, mặc dầu cái kiếp khác chỉ là ức đoán. Nay đột nhiên có người tuyên bố phương pháp “khai ngộ tức khắc”,giải thoát tức thì, cứu rỗi liền tay, thế là cái ức chế bùng nổ, chấp nhận ngay chẳng cần dùng lý trí thử nghiệm cân nhắc. Tất cả mọi sự kiện đã chứng minh một cách mạnh mẽ con người có cái tối cần - “sự cứu rỗi”, nhưng vẫn không có trước mắt, dầu con người trong tiềm thức vẫn muốn có được cái tối cần này.

Điều cần có cho cái tối cần này của con người về sự cứu rỗi thì phải xuất phát từ Trời, từ Đức Chúa Trời, từ Đấng tạo dựng con người, Ngài đã giáng thế làm người để cứu rỗi loài người như lời Kinh Thánh minh xác : “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu” (I Ti-mô-thê 1:15). Hơn hai ngàn năm nay, hang triệu triệu người đã “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy”, đã được cứu rỗi hoàn toàn, đến nỗi phải đem cái điều cứu rỗi đã được nghiệm chứng ấy nói cho người khác để họ cũng được cứu như mình vậy. Người đang chia sẻ niềm tin cùng quý vị là một trong số những người đó. Thế mà thật buồn, có một số người mà con cái Chúa đã ân cần nói về cái “tối cần” của sự cứu rỗi nhưng những vị này không “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy”, không thèm để ý tới. Nhưng con cái Chúa chúng tôi vẫn cậy ơn Chúa, ngẩng đầu tiến tới vì biết rằng “người ta không chịu nghe đạo lành … bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn” (Ti-mô-thê 4:3-4). Người đời không “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” chỉ vì đã để cho những ý tưởng của thế lực tối tăm mờ ám, thế lực đối địch với Đức Chúa Trời, thế lực mưu toan ngăn chặn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Kinh Thánh đã nói rõ hành động của thế lực này như sau : “chúa đời nầy (thế lực tối tăm) đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 4:4).

Người đang chia sẻ niềm tin cùng quý anh chị cảm nhận được đường theo Chúa rất hẹp và nhiều thử thách. Một trong những thử thách là làm sao mời gọi những người chưa tin tìm về nhà Chúa. Con cái Chúa chúng ta có thể làm là tiếp tục đi nói về Tin Lành cho người chưa tin. Hãy cậy ơn Chúa, chúng ta mời gọi những người chưa phải là Cơ Đốc nhân đến nhà thờ chúng ta để có dịp nghe các bài giảng luận liên quan trực tiếp đến Tin Lành và sự cứu rỗi - cái tối cần cho đời người, qua các tài liệu trên website của Hôi Thánh Chúa Kingsgrove, tiếp xúc chuyện trò cùng con cái Chúa của Hội Thánh để những vị này cảm nhận được sự bình an, niềm vui của những ngày tháng sống trong tình yêu thương ấm áp của anh chị em trong Chúa dành cho nhau, niềm tin vào phước hạnh của sự sống trong cõi đời đời, và cho những vị này thấy được hình ảnh cố gắng làm lành tránh dữ của con cái Chúa chúng ta để những vị này nhận biết chúng ta là Cơ Đốc nhân. Và Chúa là Đấng sẽ làm việc trên phần quan trọng nhất, dẫn dắt những những vị này đến việc “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, cái “tối cần” cho đời người.

Lại có người đã nhận được cái tối cần sau khi “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình cho cái tối cần về sự cứu rỗi. Và vì dễ dàng, nên nhiều người chỉ nhớ đến lời Kinh Thánh : “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9), để cho rằng mình đã tin nhận Chúa tức là đã có “đức tin” và điều kiện để nhận được sự “cứu rỗi” đã trọn. Cái “tối cần” đã có, vậy làm gì đi nữa cũng vẫn được cứu rỗi.

Nhưng Kinh Thánh có chép “Nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no (có lời nói ra vẻ thương xót), nhưng không cho họ đồ cần dùng (nhưng không làm việc thương xót nhân từ) về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-cơ 2:14-17). Khi “đức tin” đã chết thì sự “cứu rỗi” làm sao có được.

Kinh Thánh cũng đã khẳng định con cái Chúa trót phạm tội phải ăn năn, không trở về đường cũ thì mới được cứu rỗi nếu không sẽ sa xuống địa ngục Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt” (Mác 9:43), “Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục” ( Ma-thi-ơ 18:9). Cái “tối cần” - sự cứu rỗi sẽ không còn nữa.

Đối với những Cơ-Đốc nhân theo Chúa đó nhưng bỏ qua những điều Chúa phán vậy, chỉ nghĩ đến bụng mình, thản nhiên phạm tội, Kinh Thánh cũng cho biết họ sẽ bị hư mất (hủy hoại) không được cứu rỗi : Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.  Sự cuối cùng của họ là hư mất ( Bản Tiếng Anh là destruction có nghĩa là hủy hoại); họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” (Phi-líp 3:18-19). Cái “tối cần” - sự cứu rỗi sẽ không còn nữa.

Vị Mục Sư mà tôi kính mến, đã luận về sự cứu rỗi như sau : “Họ cố tình giải sai ý nghĩa lời Kinh Thánh : “đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-cơ 2:17), và Chúa Jêsus không còn là điều cần và đủ cho sự cứu rỗi đối với ai tin cậy vào Ngài. Họ đã biến lời Chúa phán trên thập tự giá : “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30) thành lời nói dối. Ôi Sa-tan mưu cao. Nó giúp cho người ta không nhận ra cái cần có cho cái “tối cần” về sự cứu rỗi và khiến cho người ta không đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.”(Hết trích dẫn).

Người chia sẻ niềm tin với quý vị độc giả và quý anh chị con cái Chúa hết sức ngạc nhiên vì cảm nhận được rằng câu Kinh Thánh Mọi việc đã được trọn” mang ý nghĩa Chúa Jêsus phán Ngài đã làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi nhân loại để “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36), và luận cứ của vị Mục Sư mà tôi kính mến không có sự thuyết phục trong niềm tin của người đang chia sẻ niềm tin với quý vị độc giả và quý anh chị con cái Chúa.

Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân,

Ước mong quý vị cần cái “tối cần” cho đời mình - sự cứu rỗi, sau khi qua đời được về với Chúa vĩnh phước thì quý vị phải tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình , Đấng đã thay quý vị chịu chết trên thập tự giá đền tội cho quý vị, Đấng có quyền cứu quý vị nếu quý vị bằng lòng nhận mình là người có tội đối với Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh khẳng định rằng : “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36). Ước mong quý vị đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để có được cái “tối cần” cho đời mình – sự cứu rỗi trọn vẹn.