Niềm Tin
Bài 185: Con người và tấm lòng mới
Ngày: 07-12-2019 | Lượt Xem: 135
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Với tấm lòng mới, con cái Chúa chúng ta yêu thương những người chưa có tấm lòng mới bằng tất cả chân tình, vì biết chắc những người chưa có tấm lòng mới đang sống với tấm lòng hư hoại, tội lỗi và chắc chắn bị Đức Chúa Trời hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Con cái Chúa chúng ta không ngại tốn công sức, tiền của để rao báo cho mọi người biết và tin Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời, hầu cho mọi người có tấm lòng mới, nhân đó “mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17). Người có tấm lòng mới sẽ là “NGƯỜI MỚI” trong Chúa.
Bài 184: Con người và sự đổi mới tấm lòng
Ngày: 02-12-2019 | Lượt Xem: 288
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Tôi kính trọng niềm tin của quý vị và tôn giáo quý vị đang theo. Quý vị có thể đạt được một vài thay đổi, nhưng chắc chắn không phải là sự đổi mới toàn diện con người quý vị. Đạo Tin Lành cũng chẳng đổi mới được ai. Nếu tôn giáo chỉ “giáo” hay dậy dỗ con người thì chẳng đổi mới được con người. Con người sẽ chẳng đổi mới cho đến khi tấm lòng được đổi mới. Kinh Thánh chép rằng Vua Đa-vít biết nguyên tắc này nên đã cầu xin cùng Đức Chúa Trời, Đấng có quyền năng ban cho một tấm lòng mới : “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi-thiên 51:10). “Dựng nên” (create), nghĩa là Ngài “dựng nên” từ chỗ không có gì, cùng một cách “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng-thế-ký 1:1). Vua Đa-vít không cầu xin Đức Chúa Trời sửa chữa tấm lòng nhưng “dựng nên trong tôi một lòng trong sạch”, là tấm lòng nguyên thủy của loài người trước khi phạm tội. Chỉ có tấm lòng đó con người mới có thể thoát tục, hướng thượng, hiệp với Đức Chúa Trời mà “ham mến các sự ở trên trời” (Cô-lô-se 3:2).
Bài 183: Làm sao tự vệ để sống theo Ý Chúa
Ngày: 23-11-2019 | Lượt Xem: 500
Thưa quý anh chị con cái Chúa, “Khiêm nhường” là kháng thể “tự vệ” triệt hạ tính “tự tôn” để khỏi “kiêu ngạo”, vì “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (Gia-cơ 4:6). “Tự vệ” là : “khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.” (Phi-líp 2:3). “Khiêm nhường” là “tự hạ mình xuống” nhưng không “tự ti”. Chúa Jêsus phán quyết “Bởi vì ai tự nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên.” (Lu-ca 14:11). Cho phép tôi tin rằng “khiêm nhường” là cách tự vệ để chúng ta sống theo Ý Chúa, và kết quả là chúng ta được thỏa lòng sống trong bình an và hy vọng vào sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài.
Bài 182: Nghĩ về hai chữ phục vụ
Ngày: 25-10-2019 | Lượt Xem: 816
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Với tinh thần trách nhiệm trong sự phục vụ công việc nhà Chúa, chúng ta quyết định như Phao-lô : “Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người giã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt (tất cả mọi người). Ấy vậy, hễ thuộc về tôi (người tôi có thể gặp, có thể giao tiếp), thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành…” (Rô-ma 1:14-15). Nào chúng ta cùng nhau tiếp tục phục vụ Chúa và đồng bào đồng loại và làm trọn phận sự Chúa giao phó.
Bài 181: Nụ cười thỏa lòng
Ngày: 02-10-2019 | Lượt Xem: 865
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Hơn hai ngàn năm nay, hàng triệu triệu con cái Chúa chúng tôi đã vui cười trong sáng, “cười thỏa lòng” vì đã được giải thoát khỏi tội lỗi, bởi sự tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Mục Sư mà tôi kính mến, Mục Sư Phan Thanh Bình đã viết một câu chuyện sau, và tôi xin ghi lại để kết thúc tâm tình chia sẻ niềm tin của bài này. Sau khi tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, cụ Phan Quảng Nam với nụ cười thỏa lòng, cụ nói : “Mục Sư, tôi đã giải quyết xong vấn đề trọng đại nhất của đời tôi rồi. Tôi thật vui thỏa.”. Sự vui thỏa của cụ biểu lộ qua bài thơ, mà mỗi câu thơ là một tiếng “cười thỏa lòng”. ….. Mong quý vị sẽ “cười thỏa lòng” ngay ngày hôm nay. Chúng ta chỉ có thể “cười thỏa lòng” khi chúng ta hưởng được sự cứu rỗi trong Chúa Jêsus, và chúng ta “vui mừng trong Chúa luôn luôn” (Phi-líp 4:4), chúng ta “cười thỏa lòng” “luôn luôn” cho đến ngày gặp Chúa.
Bài 180: Nghĩ về cái “tự cười mình”
Ngày: 16-09-2019 | Lượt Xem: 838
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Mặc dầu “lực bất tòng tâm” thường có đó, thế mà nhiều người vẫn tin tưởng vào tự tu, tự sửa, và tự nguyện cố “làm lành, tránh dữ” là có thể tìm về được cõi tốt lành nào đó, nhưng làm sao tu, sửa tấm lòng : “đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót” (Rô-ma 7:18-19) được đây. Người ta có thể bật cười khi nhìn thấy một vị tu sĩ vẫn thản nhiên “tu tại tù” trong phòng dành riêng cho tử tội. Có lẽ người đó đang cười mình đấy. Lời Kinh Thánh khẳng định rằng : “linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Người đó đang ở trong địa vị “chết” mà vẫn ráng tu sửa, như “Hoa trong lọ sắp tàn còn ráng nở”. Chẳng lẽ con người tự cười mình như Cao Bá Quát khi sắp lìa đời : Một chiếc cùm lim chân có đế Ba vòng xích sắt bước thì vương. Cười cho cái mộng “đế vương” đeo đuổi để chỉ còn “đế” của chiếc cùm và “vương” mỗi bước đến chỗ thọ hình. Chẳng lẽ con người đành cười với mình trong nỗi tuyệt vọng. Cười mình như vậy thảm quá. Không, con người chúng ta tội lỗi như vậy vì “lực bất tòng tâm” như vậy, chắc “chết” như vậy, mà lại đạt thành mộng ước, không làm mà được, không tu mà đắc đạo, không chết mà lại sống và sống đời đời, qua tấm lòng tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình. Đó là phép lạ mà con cái Chúa chúng tôi đã chiêm nghiệm. Vui cười với mình trong hy vọng tràn đầy.
Bài 179: Những nụ cười trong đời
Ngày: 04-09-2019 | Lượt Xem: 877
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Thi hào người Ý, ông Quintus Horatius Flaccus (tên tiếng Anh là Horace ) đã nói một câu rất lý thú : “Có gì cấm cản ta không cho ta vừa cười vừa nói chân lý”. Tuyệt diệu. Chỉ có chân lý mới làm cho lòng vui thỏa, nở nụ cười mãn nguyện, hồn nhiên. Chúng ta giãi bầy chân lý cho người chưa biết Chúa với cả miệng cười. Thật vậy, chỉ có chân lý mới khiến chúng ta an tâm, vui thỏa và mỉm cười, một nụ cười thật đẹp trong tâm hồn.
Bài 178: Cái tối cần trong đời người
Ngày: 22-08-2019 | Lượt Xem: 865
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Ước mong quý vị cần cái “tối cần” cho đời mình - sự cứu rỗi, sau khi qua đời được về với Chúa vĩnh phước thì quý vị phải tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình , Đấng đã thay quý vị chịu chết trên thập tự giá đền tội cho quý vị, Đấng có quyền cứu quý vị nếu quý vị bằng lòng nhận mình là người có tội đối với Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh khẳng định rằng : “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36). Ước mong quý vị “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để có được cái “tối cần” cho đời mình – sự cứu rỗi trọn vẹn.
Bài 177: Nghĩ về cái "cần" và cái "bất cần"
Ngày: 28-07-2019 | Lượt Xem: 2806
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Người đang chia sẻ niềm tin với quý vị và quý anh chị con cái Chúa đã chứng kiến tận mắt sáu con cái Chúa tại Hội Thánh Kingsgrove (bà Châu Văn Phú, bà Phạm Văn Tâm, ông Châu, bà MS Đàng, ông Thế, chị Thu), trước khi qua đời với vẻ mặt bình an, bốn anh chị con cái Chúa đã làm chứng cảm tạ Chúa về chương trình Chúa đã đặt để trong các anh chị, và niềm hy vọng ngày được gặp Chúa, cùng ít lời cảm tạ Hội Thánh thật xúc động. Có được sự bình an, niềm vui với anh chị em con cái Chúa trong suốt cuộc đời theo Chúa, ở bất cứ hoàn cảnh nào, nghịch cảnh cũng như trước giờ phút lâm chung và niềm hy vọng vào cõi đời đời là phước hạnh của con cái Chúa chúng tôi. Cũng vì thế chúng tôi mong ước quý vị tìm đến với Chúa Jêsus hầu được hưởng phước hạnh đó. Quý vị “cần” tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, quý vị được sạch tội, trắng án, được cứu rỗi. Chẳng vậy thôi, quý vị còn được trở nên con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, hưởng được trọn ơn phước Ngài dành cho quý vị cả đời này lẫn đời sau nơi Thiên Quốc. Ước mong quý vị cảm nhận được cái “cần” này và quên đi cái “bất cần” nếu có ngay trong giờ phút hiện tại, để chúng ta cùng được hưởng trọn ơn phước Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài.
Bài 176: Nghĩ về hai chữ “tại vì” trong trần thế
Ngày: 08-07-2019 | Lượt Xem: 947
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Nếu quý vị cảm nhận nơi mình “lành chưa đủ” - “ác có dư”, và yên lặng để thời gian trôi đi, chắc quý vị cũng có thể hiểu chuyện không hay gì đó sẽ đến sau phút cuối cuộc đời, chúng tôi tin chắc đó là “bị đoán phạt”. Con cái Chúa chúng tôi mong ước quý vị “khỏi bị đoán phạt” mà “được cứu rỗi”, chúng tôi kính mời quý vị tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của quý vị, quý vị sẽ hưởng ngay linh nghiệm của lời Chúa Jêsus phán : “Ai tin Con (Chúa Cứu Thế Jêsus) không bị hư mất mà được sự sống đời đời (được cứu rỗi)” (Giăng 3:16). Tôi tin nhận Chúa Jêsus làm cứu Chúa của tôi “tại vì” tôi ước muốn được cứu rỗi. Tôi chia sẻ niềm tin về Chúa Jêsus với quý vị “tại vì” ước mong quý vị được cứu rỗi như tôi.