Niềm Tin
Bài 189: Nghĩ về sự sống của con người
Ngày: 22-01-2020 | Lượt Xem: 53
Cựu tổng thống Reagan lìa đời trong sự thương tiếc và được vinh danh của nhân dân Hoa Kỳ. Cuộc đời Tổng Thống gần trăm tuổi biểu tượng bằng một gạch ngắn giữa 1911-2004. Cuộc sống của chúng ta quá ngắn, hầu hết hạn định trong trăm năm. Thi hào Nguyễn Công Trứ nhận định về đời người như sau : “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười”.Có thể “nực cười” cách mỉa mai, nhưng cười trong cuộc đời không mấy dễ. Cười được phải biết ý nghĩa cuộc sống, phải biết sống với đời. Sống sao, ông Kabir (1440-1518), thi sĩ và cũng là triết gia Ấn Độ đã nói câu danh ngôn này : “Khi ta chào đời, mọi người chung quanh ta đều cười, riêng ta thì khóc. Sống sao, khi ta lìa đời, mọi người chung quanh đều khóc, riêng ta mỉm cười”. Quả là một nghệ thuật sống.
Bài 188: Coi như chết về tà dâm
Ngày: 05-01-2020 | Lượt Xem: 672
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Cái mầu nhiệm của giao hợp là “cả hai sẽ trở nên một thịt (thân xác)” như là một luật căn bản đạo đức. Dầu không biết sự dậy dỗ của Kinh Thánh, hầu hết con người trên thế giới đều lên án, khinh bỉ người có liên hệ xác thịt giữa nam nữ ngoài hôn nhân là ô uế, xấu xa, tội lỗi, tà dâm. Cái mầu nhiệm giao hợp “cả hai sẽ trở nên một thịt (thân xác)” tiềm ẩn trong tâm thức mỗi người, bắt buộc xã hội phải đề cao sự chung thủy của vợ chồng. Nhưng các ý tưởng ma quỷ thường chống lại với Đức Chúa Trời, nó khuyến dụ chúng ta có cảm nghĩ “vợ người thì đẹp, chồng người thì sang” mà nẩy sinh ý tà dâm. Ý nghĩ đưa đến hành động không mấy xa. Biết được “chân lý” này, con cái Chúa chúng ta dễ dàng “coi như chết về tà dâm”. Điều răn thứ bẩy Chúa nghiêm cấm : “Ngươi chớ phạm tội tà dâm” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:14). Đối với con cái Chúa chúng ta, tà dâm phải coi như chết rồi.
Bài 187: Coi như chết về tội lỗi
Ngày: 30-12-2019 | Lượt Xem: 737
Thưa quý anh chị con cái Chúa, “Coi mình như chết về tội lỗi” bởi quyền năng “chân lý” thật kỳ diệu. Cái chết này không phải ra sức dằn lòng chịu đựng, nhưng khiến lòng không còn ưa thích nữa, có khi còn gớm ghiếc, ghê sợ, giống như người mặc bộ quần áo sạch sẽ đi thờ phượng Chúa không muốn bị đồ dơ vết bẩn làm hư bộ quần áo sạch sẽ như tấm tòng trong sáng của mình buổi sáng Chúa Nhật. Người đang chia sẻ niềm tin cùng quý vị độc giả chưa phải là Cơ Đốc nhân và quý anh chị con cái Chúa đã cảm nhận được điều này qua những trải nghiệm trên bước đường theo Chúa với tâm tình cám ơn Ngài.
Bài 186: Người mới trong Chúa
Ngày: 20-12-2019 | Lượt Xem: 778
Thủa ban đầu, trong công cuộc sáng tạo vũ trụ, Đức Chúa Trời dựng nên con người : “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta” (Sáng-thế ký 1:26), “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh” (Sáng-thế ký 2:7). Trong công cuộc cứu chuộc loài người, Đức Chúa Trời lại dựng nên người mới trong con người. Đây là phần hành của Đức Chúa Trời làm trong chúng ta. Kinh Thánh gọi người mới mà Đức Chúa Trời “dựng nên” là “người bề trong (trí tuệ và linh hồn) cứ đổi mới càng ngày càng hơn” (II Cô-rinh-tô 4:16), là người “sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời” (I Giăng 3:9).
Bài 185: Con người và tấm lòng mới
Ngày: 07-12-2019 | Lượt Xem: 798
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Với tấm lòng mới, con cái Chúa chúng ta yêu thương những người chưa có tấm lòng mới bằng tất cả chân tình, vì biết chắc những người chưa có tấm lòng mới đang sống với tấm lòng hư hoại, tội lỗi và chắc chắn bị Đức Chúa Trời hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Con cái Chúa chúng ta không ngại tốn công sức, tiền của để rao báo cho mọi người biết và tin Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời, hầu cho mọi người có tấm lòng mới, nhân đó “mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17). Người có tấm lòng mới sẽ là “NGƯỜI MỚI” trong Chúa.
Bài 184: Con người và sự đổi mới tấm lòng
Ngày: 02-12-2019 | Lượt Xem: 807
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Tôi kính trọng niềm tin của quý vị và tôn giáo quý vị đang theo. Quý vị có thể đạt được một vài thay đổi, nhưng chắc chắn không phải là sự đổi mới toàn diện con người quý vị. Đạo Tin Lành cũng chẳng đổi mới được ai. Nếu tôn giáo chỉ “giáo” hay dậy dỗ con người thì chẳng đổi mới được con người. Con người sẽ chẳng đổi mới cho đến khi tấm lòng được đổi mới. Kinh Thánh chép rằng Vua Đa-vít biết nguyên tắc này nên đã cầu xin cùng Đức Chúa Trời, Đấng có quyền năng ban cho một tấm lòng mới : “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi-thiên 51:10). “Dựng nên” (create), nghĩa là Ngài “dựng nên” từ chỗ không có gì, cùng một cách “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng-thế-ký 1:1). Vua Đa-vít không cầu xin Đức Chúa Trời sửa chữa tấm lòng nhưng “dựng nên trong tôi một lòng trong sạch”, là tấm lòng nguyên thủy của loài người trước khi phạm tội. Chỉ có tấm lòng đó con người mới có thể thoát tục, hướng thượng, hiệp với Đức Chúa Trời mà “ham mến các sự ở trên trời” (Cô-lô-se 3:2).
Bài 183: Làm sao tự vệ để sống theo Ý Chúa
Ngày: 23-11-2019 | Lượt Xem: 797
Thưa quý anh chị con cái Chúa, “Khiêm nhường” là kháng thể “tự vệ” triệt hạ tính “tự tôn” để khỏi “kiêu ngạo”, vì “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (Gia-cơ 4:6). “Tự vệ” là : “khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.” (Phi-líp 2:3). “Khiêm nhường” là “tự hạ mình xuống” nhưng không “tự ti”. Chúa Jêsus phán quyết “Bởi vì ai tự nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên.” (Lu-ca 14:11). Cho phép tôi tin rằng “khiêm nhường” là cách tự vệ để chúng ta sống theo Ý Chúa, và kết quả là chúng ta được thỏa lòng sống trong bình an và hy vọng vào sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài.
Bài 182: Nghĩ về hai chữ phục vụ
Ngày: 25-10-2019 | Lượt Xem: 894
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Với tinh thần trách nhiệm trong sự phục vụ công việc nhà Chúa, chúng ta quyết định như Phao-lô : “Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người giã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt (tất cả mọi người). Ấy vậy, hễ thuộc về tôi (người tôi có thể gặp, có thể giao tiếp), thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành…” (Rô-ma 1:14-15). Nào chúng ta cùng nhau tiếp tục phục vụ Chúa và đồng bào đồng loại và làm trọn phận sự Chúa giao phó.
Bài 181: Nụ cười thỏa lòng
Ngày: 02-10-2019 | Lượt Xem: 924
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Hơn hai ngàn năm nay, hàng triệu triệu con cái Chúa chúng tôi đã vui cười trong sáng, “cười thỏa lòng” vì đã được giải thoát khỏi tội lỗi, bởi sự tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Mục Sư mà tôi kính mến, Mục Sư Phan Thanh Bình đã viết một câu chuyện sau, và tôi xin ghi lại để kết thúc tâm tình chia sẻ niềm tin của bài này. Sau khi tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, cụ Phan Quảng Nam với nụ cười thỏa lòng, cụ nói : “Mục Sư, tôi đã giải quyết xong vấn đề trọng đại nhất của đời tôi rồi. Tôi thật vui thỏa.”. Sự vui thỏa của cụ biểu lộ qua bài thơ, mà mỗi câu thơ là một tiếng “cười thỏa lòng”. ….. Mong quý vị sẽ “cười thỏa lòng” ngay ngày hôm nay. Chúng ta chỉ có thể “cười thỏa lòng” khi chúng ta hưởng được sự cứu rỗi trong Chúa Jêsus, và chúng ta “vui mừng trong Chúa luôn luôn” (Phi-líp 4:4), chúng ta “cười thỏa lòng” “luôn luôn” cho đến ngày gặp Chúa.
Bài 180: Nghĩ về cái “tự cười mình”
Ngày: 16-09-2019 | Lượt Xem: 896
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Mặc dầu “lực bất tòng tâm” thường có đó, thế mà nhiều người vẫn tin tưởng vào tự tu, tự sửa, và tự nguyện cố “làm lành, tránh dữ” là có thể tìm về được cõi tốt lành nào đó, nhưng làm sao tu, sửa tấm lòng : “đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót” (Rô-ma 7:18-19) được đây. Người ta có thể bật cười khi nhìn thấy một vị tu sĩ vẫn thản nhiên “tu tại tù” trong phòng dành riêng cho tử tội. Có lẽ người đó đang cười mình đấy. Lời Kinh Thánh khẳng định rằng : “linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Người đó đang ở trong địa vị “chết” mà vẫn ráng tu sửa, như “Hoa trong lọ sắp tàn còn ráng nở”. Chẳng lẽ con người tự cười mình như Cao Bá Quát khi sắp lìa đời : Một chiếc cùm lim chân có đế Ba vòng xích sắt bước thì vương. Cười cho cái mộng “đế vương” đeo đuổi để chỉ còn “đế” của chiếc cùm và “vương” mỗi bước đến chỗ thọ hình. Chẳng lẽ con người đành cười với mình trong nỗi tuyệt vọng. Cười mình như vậy thảm quá. Không, con người chúng ta tội lỗi như vậy vì “lực bất tòng tâm” như vậy, chắc “chết” như vậy, mà lại đạt thành mộng ước, không làm mà được, không tu mà đắc đạo, không chết mà lại sống và sống đời đời, qua tấm lòng tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình. Đó là phép lạ mà con cái Chúa chúng tôi đã chiêm nghiệm. Vui cười với mình trong hy vọng tràn đầy.