Niềm Tin
Bài 204 Chịu đựng trên bước đường theo Chúa – Can đảm
Ngày: 09-07-2020 | Lượt Xem: 160
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Can đảm thể chất chúng ta cần tập luyện mới có. Can đảm tinh thần cũng phải tập luyện. Nhưng con cái Chúa chân chính dễ có can đảm tinh thần hơn khi biết “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng” (Hê-bơ-rơ 12:2-3), và cũng nhờ đó mà thêm can đảm. Con cái Chúa chúng ta cũng cần ghi lòng tạc dạ Lời Chúa Jêsus phán cùng môn đồ “ Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình (can đảm), vác thập tự giá (chịu đựng sự nhọc nhằn, cực khổ) mình mà theo ta.” (Ma-thi-ơ 16:24).
Bài 203 Chịu đựng trên bước đường theo Chúa
Ngày: 28-06-2020 | Lượt Xem: 503
Trong cuộc chiến, thất bại, thất thế, người lính chờ chết hay chờ giặc bắt. Chịu đựng tiêu cực đấy. Trong cuộc chiến, thất bại, thất thế, người lính “giỏi” vẫn chiến đấu tới cùng. Đó là sự chịu đựng tích cực. Trong cuộc chiến thuộc linh, Thánh Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy chịu đựng cách tích cực : “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ” (II Ti-mô-thê 2:3). Thánh Phao-lô chịu đựng tích cực vì biết chắc sự chịu đựng của mình đem ích lợi chẳng những cho mình, mà còn cho nhiều người khác. Thánh phao lô hãnh diện về sự chịu đựng của mình như sau : “Vì Tin Lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội; nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Jêsus Christ, với sự vinh hiển đời đời.” (II Ti-mô-thê 2:9-10).
Bài 202: Coi như chết về thù oán
Ngày: 13-06-2020 | Lượt Xem: 833
Con cái Chúa chân chính phải chết về “thù oán”. Và nếu chúng ta nhận biết ai tin sai, suy tưởng lầm, thì chúng ta “hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại” (Ga-la-ti 6:1).
Bài 201: Coi như chết về phù phép
Ngày: 24-05-2020 | Lượt Xem: 833
Kinh Thánh dạy : “Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:19-21), trong đó phù phép là một tội lỗi, người phạm tội này không được hưởng nước Đức Chúa Trời, và nếu không ăn năn, thản nhiên tiếp tục phạm tội thì “sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt” (Mác 9:43), “bị quăng vào lửa địa ngục” ( Ma-thi-ơ 18:9).
Bài 200: Coi như chết về hình tượng
Ngày: 04-05-2020 | Lượt Xem: 957
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chân chính phải “bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9), bỏ hình tượng thấy được, luôn cả hình tượng không thấy được. Là con cái Chúa chúng ta “Phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục truyền Luật lệ Ký 6:5), và “phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi”.
Bài 199: Nhận định trong đời Phần 4 - Tinh thần trách nhiệm
Ngày: 25-04-2020 | Lượt Xem: 906
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Tinh thần trách nhiệm, tinh thần “nợ” đã khiến Thánh Phao-lô “chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời” (Công-vụ các sứ-đồ 20:24). Mỗi chúng ta cũng phải nhận định về trách nhiệm của mình trong công việc nhà Chúa. Chúng ta có trách nhiệm lãnh “nợ” cho cái “duyên” trên bước đường theo Chúa. Đúng là “duyên nợ” đấy.
Bài 198: Nhận định trong đời Phần 3 - Phản ứng khôn ngoan
Ngày: 12-04-2020 | Lượt Xem: 918
Thánh Gia-cơ dạy rằng : “Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng: Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình” (Gia-cơ 3:13-17).
Bài 197: Nhận định trong đời Phần 2 - Lòng yêu thương nhau, Sự hỗ trợ nhau
Ngày: 04-04-2020 | Lượt Xem: 872
Nếu cất bỏ tình yêu ra khỏi con người là người ta đã rút chất mặn ra khỏi muối, chất ngọt ra khỏi mật, còn gì vô vị cho bằng. Lời Kinh Thánh dậy rằng “Chúng ta phải yêu thương lẫn nhau” (I Giăng 3:11) và “tình yêu thương phải cho thành thật” (Rô-ma 12:9)…Nhưng hành động bởi yêu thương “thành thật” quá hiếm hoi như bóng mát giữa sa mạc…..Hỗ trợ tinh thần mạnh mẽ nhất là lời khen, không phải là lời khen xã giao mà là lời khen chân tình. Từ em nhỏ ba tuổi cho đến người già gần trăm tuổi ai cũng vẫn thích lời khen chân tình. Tất nhiên chúng ta khen từ những thành công nho nhỏ để họ cảm thấy giá trị và bước tới những thành công kế tiếp.
Bài 196: Nhận định trong đời
Ngày: 22-03-2020 | Lượt Xem: 895
Chúng ta cùng nhau nhận định về những điều chúng ta có cần trong cuộc sống, điều chúng ta cần chung. Chúng ta cần nhau những gì nào ? Cần nhau là mình cần người và người cần mình. Người không có mình là thiếu, mình không có người thì chẳng đủ. Trong niềm tin của một con cái Chúa, một vài cái cần của người và cũng của mình là tình yêu thương nhau, sự hỗ trợ nhau, tâm tình khích lệ nhau, phản ứng khéo trong giao tế, khôn ngoan trong giao tế, kinh nghiệm trong giao tế, tinh thần trách nhiệm với người. Tôi xin được chia sẻ niềm tin của mình về những cái cần trên qua những bài kế tiếp, trong tâm tư của một con cái Chúa.
Bài 195: Coi như chết về luông tuồng
Ngày: 11-03-2020 | Lượt Xem: 892
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa có Chúa ngự trong lòng thì không thể sống “luông tuồng”. Ngay cả luật pháp đời này cho phép làm, luân lý đời này chấp nhận, những con người sống cần tiền bạc vui vẻ chiều lòng, nhưng xét ra không thể xứng hiệp với lời Kinh Thánh dậy thì không làm. Người chia sẻ niềm tin cùng quý anh chị tin rằng chúng ta cần nghiêm chỉnh “tự chế ngự mình” và luôn luôn tâm niệm : “Mọi sự … (dẫu) có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác” (I Cô-rinh-tô 10:23-24)…Con cái Chúa là “người thánh” (Cô-lô-xe 3:12) thì không thể sống “gian dâm, ô uế, luông tuồng”. Thế thì phải coi những điều như chết với mình.