⛪️ Thông báo: Con Cái Chúa có thể theo dõi chương trình thờ phượng  qua kênh Youtube hoặc trang Facebook của Hội Thánh. 

Kênh Youtube | Facebook

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG
Đề Tài: "Bí Mật Sau Sự Chết"

Giảng Luận: Mục sư Lê Thiện Tuyến