Niềm Tin
Bài 151: Nghĩ về tà thần
Ngày: 08-03-2018 | Lượt Xem: 2362
Ngày nay, rất ít người để ý hay nghĩ tới tà thần. Tuy vậy, trong giới tôn giáo, tà thần là cái gì thường hay được đề cập tới. Nói đến tà thần, chúng ta nghĩ ngay đến những vị thần bất chính thuộc hai lãnh vực hung ác và dâm dục. Những vị thần linh này chúng ta gọi là tà thần. Bởi tà thần mà có tà đạo hay con đường tà. Những người bị tà thần ngự trị thường bị "ma quỷ dẫn lối đưa đường" để làm những việc ác đức vô luân. Và tất nhiên chúng ta là người còn lương tri chắc chẳng bao giờ có ý định liên kết hay thờ phượng tà thần. Đối với những vị thần linh không phải là tà thần, chúng ta những người có lương tri nhất định kính trọng thần thánh chống lại tà thần và đôi khi khẳng định tà thần phải diệt.
Bài 150: Nghĩ về thần linh trong trần thế
Ngày: 24-02-2018 | Lượt Xem: 2282
Thưa quý vị đang tầm đạo,Trong niềm tin Cơ Đốc, chỉ có một Chân Thần là Đức Chúa Trời mà chúng ta phải thờ phượng. Chúa Jêsus dạy rằng : “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3). Ước mong quý vị cùng với chúng tôi thờ phượng Chân Thần là “Đức Chúa Trời có một và thật”.
Bài 149: Làm sao thoát hình phạt tội ?
Ngày: 13-02-2018 | Lượt Xem: 1995
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Theo nguyên tri, quý vị cảm nhận mình là người có tội, chắc chắn phải chịu một hình phạt nào đó, mà chúng tôi tin là do sự “đoán phạt”. Quý vị không có cách nào trốn khỏi sự “đoán phạt”. Quý vị cũng vô phương “đền tội” để thoát khỏi sự “đoán phạt”. Chúng tôi thành tâm mời quý vị tin nhận Chúa Jêsus, Đấng đã chịu nhận mọi tội lỗi của quý vị và chúng tôi, và chịu hình phạt thế cho tất cả chúng ta trên thập tự giá. Để mọi tội lỗi được tha, quý vị chỉ cần tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình và thế là ngay lập tức quý vị thoát hình phạt tội lỗi, hưởng được lời bảo đảm “chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ”.
Bài 148: Những hình phạt cho tội lỗi
Ngày: 30-01-2018 | Lượt Xem: 2083
Hình phạt là phương cách đứng đắn ngăn chặn tội lỗi duy nhất. Tất cả sinh vật trong trần thế, chỉ có con người mới có hình phạt. Con người có hình phạt vì con người ý thức về tội lỗi và đối phó với tội lỗi.
Bài 147: Nghĩ về nhận tội và xưng tội trong đời
Ngày: 23-01-2018 | Lượt Xem: 1964
Chỉ có ý muốn thành thật tương giao với Chúa và đặt Ý Chúa trên hết, mới khiến chúng ta “xưng tội” nổi. Chỉ có sự lo sợ mất ơn Chúa, không làm vui lòng Chúa, làm cho Đức Thánh Linh “buồn” (Ê-phê-sô 4:30) mới đủ năng lực giúp chúng ta “xưng tội”… Người thật lòng ăn năn, hối lỗi, “xưng tội”, khó quay về con đường cũ.
Bài 146: Làm sao để sạch tội ?
Ngày: 07-01-2018 | Lượt Xem: 1836
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Ngay sau khi tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, người tin liền được Đức Chúa Trời tha mọi tội lỗi hay sạch tội, được kể là vô tội, được kể là người thánh, linh hồn hoàn toàn sạch trước mặt Đức Chúa Trời, được nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời, được gọi Đức Chúa Trời là Cha. Tu không bớt tội, đền không hết tội, tha là sạch tội. Ước mong quý vị được sạch tội ngay hôm nay trong phương thức của Đức Chúa Trời.
Bài 145: Nghĩ về linh hồn và tội lỗi
Ngày: 22-12-2017 | Lượt Xem: 1800
Thưa quý chưa phải là Cơ Đốc nhân, Chắc quý vị mong ước linh hồn mình được “sống đời đời” trước khi lìa khỏi thân xác. Nếu không được “sống đời đời”, “linh hồn” lìa khỏi xác, xác “chết” và cuối cùng “linh hồn” sẽ “bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai” (Khải-huyền 20:14). Vậy để có sự “sống đời đời” cho “linh hồn” trong chương trình cứu rỗi nhân loại của Chúa Jêsus thì “hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (II Cô-rinh-tô 6:2) để quý vị “tin Con (Tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình), thì được sự sống đời đời” (Giăng 3:36). Mong quý vị “Tin Con” ngay, kẻo muộn.
Bài 144: Nghĩ về tội lỗi của con người – Phần 3
Ngày: 08-12-2017 | Lượt Xem: 2006
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chúng ta muốn hiệp một, không chia rẽ, trên bước đường theo Ngài, phải thực thi điều Chúa dạy : “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Chính lòng nhân từ, sự thương xót, sự tha thứ của chúng ta sẽ đem người phạm tội đến ăn năn cùng Chúa, và bỏ tội lỗi. Khi không còn tội lỗi, sẽ không còn ngăn cách, không còn chia rẽ.
Bài 143: Nghĩ về tội lỗi của con người – Phần 2
Ngày: 30-11-2017 | Lượt Xem: 1941
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Tội lỗi, bức tường ngăn cách giữa con người với Đức Chúa Trời không còn nữa cho những ai tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình như lời Kinh Thánh chép : “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1), “Vậy chúng ta đã được xưng công bình (tội lỗi trong quá khứ được tha thứ hoàn toàn) bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (Rô-ma 5:1). Quý vị không thể sạch tội bởi “tu thân tích đức”, nhưng chắc chắn quý vị được sạch tội, vì “ Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8) trên thập tự giá đền tội chúng ta rồi, và “huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7).
Bài 142: Nghĩ về tội lỗi của con người – Phần 1
Ngày: 08-11-2017 | Lượt Xem: 2430
Tội lỗi nơi loài người được quy định là điều trái mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Tác hại của tội lỗi bao giờ cũng khủng khiếp. Người ta linh cảm về sự khủng khiếp đó do tác hại tội lỗi gây ra, nên đã cố gắng tu cho bớt tội. Vì bớt tội chứ không phải hết tội thì làm sao vô hiệu hóa được tác hại của tội lỗi. Chung kết tác hại của tội lỗi là sự chết. Lời Kinh Thánh khẳng định “tiền công (giá phải trả) của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23).