Có nhiều điều chúng ta cần biết; nhưng có những điều chúng ta cần biết sẽ ảnh hưởng trong đời này mà cả đời sau nữa. Sau đây là những điều quan trọng nhứt Bạn cần biết.

Mời bạn click vào đây để xem:

http://tinlanhsydney.com.au/2014/upload/201311/Dieu%20ban%20can%20biet.pdf