Cập nhật ngày 20.12.2014

TRUYỀN GIÁO NGẮN HẠN:

Trong tháng 01/2014 một đoàn gồm 20 người từ các Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc sẽ về Việt Nam hợp tác với Ủy Ban Y Tế Xã Hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) xây 10 nhà Tình Thương và phát thuốc cho người nghèo.

 

NGÀY SINH HOẠT ĐẶC BIỆT CHO NHI ĐỒNG:

Sau khi thờ phượng Chúa vào sáng Chúa nhựt 19/01/2014 các thiếu nhi của Hội Thánh sẽ được ở lại khuôn viên nhà thờ để sinh họat tập thể. Các phụ huynh có thể liên lạc với Ban Hướng Dẫn.

 

KHOÁ HỌC MÙA HÈ CỦA VIỆN THẦN HỌC LIÊN HIỆP:

Viện Thần Học Liên Hiệp phối hợp với Ủy Ban Điều Hợp của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc (C.&M.A.) tổ chức khoá học “Thần Đạo 1” tại Sydney từ thứ tư 01/01 đến thứ bảy 04/01/2014. Học phí dự thính là A$100.00, tín chỉ là A$200.00.

 

--------------------------

 Lễ Giáng Sinh 2013

 *Lễ Giáng Sinh Gia Đình (Hội Thánh Kingsgrove-Sydney) sẽ được tổ chức vào Chúa Nhựt 22/12/13, lúc 11g00 sáng tại nhà thờ: 207 Stoney Creek Road, Kingsgrove. Nhóm Anh Ngữ của Hội Thánh sẽ có chương trình Giáng Sinh riêng cùng ngày.

 *Lễ Giáng Sinh Gia Đình (Hội Thánh Tình Thương) sẽ được tổ chức vào Chúa Nhựt 22/12/13, lúc 3g30 chiều tại nhà thờ: 15 Justin Street, Smithfield. Nhóm Anh Ngữ của Hội Thánh sẽ có chương trình Giáng Sinh riêng cùng ngày.

  *Lễ Giáng Sinh Truyền Thống (Hội Thánh Tình Thương) sẽ được tổ chức vào Thứ Hai 23/12/13, lúc 8g00 tối tại nhà thờ: 15 Justin Street, Smithfield. Nhóm Anh Ngữ của Hội Thánh sẽ có chương trình Giáng Sinh riêng cùng ngày.

 *Lễ Giáng Sinh Truyền Thống (Hội Thánh Kingsgrove-Sydney) sẽ được tổ chức vào Thứ Ba 24/12/13, lúc 8g00 tối tại nhà thờ: 207 Stoney Creek Road, Kingsgrove. Nhóm Anh Ngữ của Hội Thánh sẽ có chương trình Giáng Sinh riêng cùng ngày.

 ---------------------

 Hội Đồng Bồi Linh (Adelaide)

 Hội Đồng Bồi Linh Úc Châu sẽ được tổ chức tại thành phố Adelaide từ ngày Thứ Bảy 28/12/13 đến Thứ Ba 31/12/13 tại Adelaide Meridien Hotel & Apartments (21-39 Melbourne Street, North Adelaide SA 5006). Thành phần diễn giả gồm có: Mục sư Trần Trọng Nha (Viện Trưởng Viện Thần Học Liên Hiệp - Hoa Kỳ); Mục sư Nguyễn Hữu Bình [Phó Hội Trưởng II - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)]; Truyền đạo Đoàn Khoa Nam (Kingsgrove Alliance Church - Úc Châu)

 

CÁC NHÓM NHỎ VÀ LỚP TRƯỜNG CHÚA NHỰT:
Từ đầu tháng 12/2013 cho đến cuối tháng 01/2014 các Nhóm Nhỏ sẽ tạm ngưng sinh hoạt cuối năm. Các lớp Trường Chúa nhựt sẽ tạm ngưng sinh hoạt cuối năm sau Chúa nhựt 15/12/2013 cho đến cuối tháng 01/2014.

 

THI HỌC THUỘC LÒNG KINH THÁNH:
Lúc 10g00 sáng và 2g30 chiều Chúa Nhựt 15/12/13 sẽ có cuộc thi học thuộc lòng Kinh Thánh tại nhà thờ Kingsgrove-Sydney (buổi sáng) và nhà thờ Tình Thương (buổi chiều), trong Ê-sai 55:1-7.