TIN TỨC VÀ THÔNG CÁO

Tháng 02/2016

 

 

01. THĂM HỘI THÁNH TẠI VIỆT NAM: Mục sư Đoàn Trung Chánh sẽ hướng dẫn Mục sư Hội Trưởng, Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp Úc, Ken Graham thăm Hội Thánh tại Việt Nam, từ 25/05 đến 05/08/2016. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Mục sư Đoàn Trung Chánh.

 

02. HỌC THẦN HỌC VIỆN: Năm nay có bốn người trẻ thuộc Hội Thánh Springvale Central, Melbourne theo học lớp tối tại thần học viện, và một vợ chồng trẻ thuộc Hội Thánh Camira, Queensland theo học bán thời với Alliance College of Australia.

 

03. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CẤP MỤC VỤ: Tổng Hội, Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp Úc vừa thông qua chương trình nâng cấp mục vụ dành cho Mục sư, Truyền đạo và Ủy viên mục vụ. Theo chương trình này mỗi năm, Mục sư, Truyền đạo và Ủy viên mục vụ cần đạt được 24 điểm qua đọc sách, học một văn bằng thần đạo, tham dự khoá huấn luyện,…

 

04. VIỆN THẦN HỌC LIÊN HIỆP (ATC): Sau Hội Đồng Bồi Linh Toàn Quốc, trong tháng 01/2016 vừa qua, Viện Thần Học Liên Hiệp đã tổ chức hai khoá học, một tại Melbourne và một tại Sydney, với nhiều học viên tham dự. Được biết mỗi năm, Viện Thần Học Liên Hiệp sẽ có ba khóa học tại Úc.

 

05. BAN CHẤP HÀNH TỔNG HỘI C.&M.A. ÚC: Tân Ban Chấp Hành Tổng Hội, Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp Úc gồm có: Hội Trưởng, Mục sư Ken Graham; Phó Hội Trưởng, Mục sư Đoàn Trung Chánh (kiêm Điều Hợp Viên Hội Thánh người Việt); Thư ký, Mục sư tiến sĩ Graeme Robinson; Thủ quỹ, ông Daniel Yeung; Nghị viên, Mục sư Aman Gupta, cô Alison Dench; và Nghị Viên được mời, Mục sư tiến sĩ Peter Laughlin (Viện Trưởng ACA), Mục sư Franko Chen (Điều Hợp Viên Hội Thánh người Hoa).

 

06.  ỦY BAN ĐIỀU HỢP CÁC HỘI THÁNH C.&M.A. ÚC: Tân Ủy Ban Điều Hợp gồm có: Chủ tịch, Mục sư Đoàn Trung Chánh; Thư ký, Mục sư Huỳnh Thiên Trung; và Thủ quỹ, Mục sư Đào Minh Sơn.

 

07.  HỘI ĐỒNG BỒ1 LINH TOÀN QUỐC NĂM 2017: Hội Thánh St. Albans được giao phó hợp tác với Uỷ Ban Điều Hợp tổ chức Hội Đồng Bồi Linh Toàn Quốc cuối năm 2017. Họ đã mướn khách sạn Mercure (4 sao) tại Geelong, Melbourne để làm điạ điểm Hội Đồng.

 

08.  MỤC VỤ SINH VIÊN DU HỌC: Cơ quan Tin Lành International Students đã tổ chức buổi thuyết trình về mục vụ sinh viên du học tại nhà thờ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc (Sydney). Được biết có trên 20,000 sinh viên Việt Nam đang du học tại thành phố Sydney, Úc.

 

09.  CƠ SỞ MỚI: Hội Thánh St. Albans, Melbourne đã mua được cơ sở (văn phòng và kho hàng lớn), trị giá A&1,300,000.00 và đang xin giấy tờ với chính phủ để có thể sinh hoạt.

 

10.  GIÁO SĨ NGƯỜI VIỆT: Mục sư và bà Phạm Văn Tín (Melbourne) đang nghỉ hạn và hy vọng sẽ trở lại cánh đồng truyền giáo tại Cam-bốt vào năm tới. Cô Kim Phung Chau (Sydney) cũng đang tiếp tục học để hoàn tất chương trình thần đạo trước khi trở lại với cánh đồng truyền giáo tại Cam-bốt. Cô Van Anh Nguyen (Adelaide) đã hoàn tất chương trình thần đạo và đang chờ Tổng Hội sai phái đến cánh đồng truyền giáo.