Website của Hội Thánh sẽ có thêm tiết mục "Mỗi Tuần Một Thi Thiên" do Mục sư Trương Hoàng Ứng biên soạn. Tiết mục này sẽ xuất hiện mỗi tuần. Xin nhớ đón đọc.