Address
Vietnamese Evangelical Church in Australia (Sydney)
207 Stoney Creek Road. Kingsgrove, NSW 2208 The Horsley Drive & Justin Street. Smithfield, NSW 2164
02 9554 4075 02 9554 4075
tinlanhsydneycma@gmail.com tinlanhsydneycma@gmail.com
11:00AM - 12:15 3:30PM - 5:00PM
Menu

Kính chào Quý vị đang truy cập website Tin Lành Sydney

Thứ Năm 18/07/2024 (Sydney)