Thế giới có tất cả là 775.000 người  lớn mù chữ và  152 triệu trẻ em được xem là mù chữ vì các em không được đi học và nếu chúng ta không nằm trong số người này, chúng ta có quá đủ lý do để tạ ơn Chúa. Theo thống kê của thế giới vào năm 2016 có 5.600.000 trẻ em trên thế giới đã chết vì thiếu ăn hoặc thiếu dinh dưỡng, có nghĩa là mỗi ngày có 15.000 trẻ em chết. Nếu con em của chúng ta không nằm trong con số này, chúng ta cần tạ ơn Chúa. Bệnh Covid-19 đã xảy ra trong năm qua trên toàn thế giới và chỉ có một số rất ít người sống trên đất Úc bị nhiễm bệnh này và chúng ta được sự hỗ trợ tài chánh từ chính phủ Úc trong những tháng bệnh đang hoành hành. Chúng ta có quá đủ và quá nhiều lý do để tạ ơn Chúa.

Sứ đồ Phaolô trong sách Têsalônica 5:16-18 đã dạy chúng ta rằng: “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, và cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.”