Đã có 158.493 người qua đời trên đất Úc vào năm 2018.

Theo thống kê tại Úc, số người qua đời nhiều nhất trong năm là tháng 8 của mùa đông, số người qua đời nhiều nhất trong tuần lễ là vào thứ sáu và thứ bảy, nhưng riêng người qua đời vì bệnh tim hay tự vận thường rơi vào thứ hai. Số người qua đời nhiều nhất trong ngày là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Bạn có biết hàng ngày, người ta thường nói đề tài gì nhiều nhất không? Vâng, bạn đã đoán đúng. Người ta thích nói về  chính trị, thể thao, thời tiết. Rất ít ai nói đến cái chết, nói đến những khổ đau trong đời . Hầu như không ai đề cập đến tử thần.