Giáng Sinh là lễ kỹ niệm Chúa Cứu Thế vào đời vì con người tội lỗi.

Nhìn quanh mình, chúng ta sẽ thấy rõ hình ảnh của thế giới tội lỗi này.

Thế kỷ thứ 20 của chúng ta là thế kỷ bạo động nhất trong lịch sử. Kể từ sau khi Thế Giới Đại Chiến thứ nhì, đã có 25 triệu người chết vì chiến tranh và tính tổng số cho toàn thế kỷ, đã có hơn 100 triệu người chết trong chiến trận.

Đời sống gia đình là bức tranh buồn thảm.  Tại Tây Phương, cứ ba cuộc hôn nhân thì có một cuộc ly dị. Mỗi tuần lễ trôi qua thì có hai đứa trẻ chết vì cha mẹ của chúng nó. Tội phạm trong giới thiếu niên càng lúc càng tăng.

Về phương diện cá nhân, rất nhiều người phải đối diện với tình trạng cô đơn, bị lãng quên, bị xem thường. Mother Teresa đã tuyên bố: “Căn bệnh lớn nhất ngày hôm nay không phải là bệnh đói nhưng là bệnh cô độc.” Người cô đơn là người biết người khác không quan tâm đến mình.