Vào năm 1959 John Howard Griffin thay đổi màu da mình từ trắng sang đen. Biết rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được số phận của người da đen sống trên đất Mỹ trừ phi mình trở thành một người da đen, ông dùng nhiều phương pháp khác nhau để chuyển màu da mình thành da đen. Và ông bắt đầu đi khắp vùng Nam nước Mỹ. Kết quả không thể tưởng được.

Người ta đối xử với ông như ông không phải là con người. Có những phương tiện lưu thông công cộng ông không được phép xử dụng. Có những nhà hàng ăn ông không được phép vào. Có những khách sạn ông không được phép ở lại ngủ. Có những nhà vệ sinh công cộng ông không được phép dùng. Ông bị bắt bớ, bị đe dọa, bị lừa đão. Tất cả kinh nghiệm này ông đã ghi lại trong quyển sách “Black like me.”

Chúa Cứu Thế Giê-xu là Lời Vĩnh Cửu của Đức Chúa Trời, Đấng đã giáng thế làm người và cư ngụ giữa chúng ta. “Ngôi Lời ở trong thế gian và thế gian đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài. Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin Danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.”