THÔNG CÁO

 

Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 và dựa trên những thông cáo mới nhứt của Chính phủ Úc, toàn ban thảo luận và quyết định các vấn đề sau:

1. Tạm ngưng chương trình thờ phượng Chúa tại nhà thờ mỗi Chúa nhựt ở Kingsgrove và Tình Thương, kể từ Chúa nhựt 22/03/2020 cho đến khi có thông cáo mới. Con Cái Chúa có thể theo dõi chương trình thờ phượng Chúa mỗi Chúa nhựt lúc 11g00 sáng mỗi Chúa nhựt, hoặc một thì giờ khác qua website, facebook hoặc viber của Hội Thánh.

2. Tạm ngưng sinh hoạt các nhóm nhỏ kể từ ngày 20/03/2020 cho đến khi có thông cáo mới. Các nhóm nhỏ sẽ được hướng dẫn học Kinh Thánh trên mạng trực tuyến.

3. Không tổ chức Lễ Thương Khó – Phục Sinh năm 2020 tại nhà thờ ở Kingsgrove và Tình Thương.