Tuần lễ 13

 

v Y tá: - “Thứ nhứt, tin vui: vợ ông sinh con trai. Thứ hai, tin buồn: vợ ông sinh bốn.”

 

v Trong phần thông cáo của Hội Thánh: “Chúa nhựt tới Mục sư quản nhiệm sẽ đi vắng. Chương trình của Hội thánh sẽ là cảm tạ và ngợi khen.”

 

v Tin quan trọng của Lễ Phục Sinh: Chúa Cứu Thế Jesus đã từ cõi chết sống lại. Câu hỏi quan trọng của Lễ Phục Sinh: Bạn đã “gặp” Ngài chưa ?

 

v Người không hiểu Giáng Sinh trong lòng sẽ không tìm thấy Giáng Sinh dưới cây Noel. Roy L. Smith

 

v Nếu người đàn ông sói đầu phía trước, điều đó chứng tỏ ông là người suy nghĩ nhiều. Nếu người đàn ông sói đầu phía sau, điều đó chứng tỏ ông là người của tình yêu. Nếu người đàn ông sói cả đầu, điều đó chứng tỏ ông ta nghĩ rằng mình là người của tình yêu.