LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH

 

Chủ đề của Lễ Kỷ Niệm Bốn Mươi Năm Thành Lập Hội Thánh là “Hành Trình Đức Tin”, câu Kinh Thánh gốc là Thi-thiên 145:4 và diễn giả là Mục sư Hứa Trung Tín, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Sacramento, California, Hoa kỳ.

Chương trình Lễ chính sẽ được bắt đầu lúc 10g00 sáng Thứ Bảy 29/09/2018 tại nhà thờ Tin Lành, 73 Endesor Road, St. Johns Park, NSW 2176.

Chương trình Lễ hai sẽ được tổ chức lúc 11g00 sáng Chúa nhựt 30/09/2018 tại nhà thờ Tin Lành, 207 Stoney Creek Road, Kingsgrove, NSW 2208; và lúc 3g30 chiều Chúa nhựt 30/09/2018 tại nhà thờ Tin Lành, góc The Horsley Drive và Justin Street, Smithfield, NSW 2164.