Để trả lời câu hỏi “Có Đức Chúa Trời không?” chúng ta có những người với những thái độ khác nhau.
Cựu Thủ Tướng Úc Châu, Bob Hawke đã tuyên bố: “Người vô thần làm sao có thể trả lời câu hỏi “Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì cho tôi không?” Tôi chẳng biết có Đức Chúa Trời hay không.”
Norm Gallagher, tổng thư ký của công đoàn lao động liên bang Úc Châu đã tuyên bố: “Tôi tin điều duy nhất có thể cứu được tôi là thành phần lao động. Họ là Đức Chúa Trời của tôi. Tôi không có bất cứ niềm tin nơi tôn giáo nào. Tôi không tin nơi Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh đã mô tả. Tôi chưa từng thấy Ngài. Tôi chưa từng gặp Ngài.”
Luật sư Frank Galbally đã tuyên bố: “Đối với tôi, Đức Chúa Trời là tất cả. Ngài là đại diện cho tất cả hy vọng và niềm mong đợi bên trên tất cả những gì loài người có thể làm được mà không cần đến Ngài.”