Bài Giảng
Người Nầy Là Ai?
Ngày: Hôm qua | Listen: 11 | Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi
Nhớ Si-ôn
Ngày: 17-05-2020 | Listen: 10 | UVMV Nguyễn Hữu Phúc
Món quà cho Mẹ
Ngày: 10-05-2020 | Listen: 23 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Đừng ngã lòng
Ngày: 03-05-2020 | Listen: 43 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Ta đây, đừng sợ chi
Ngày: 26-04-2020 | Listen: 35 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Sống thỏa lòng
Ngày: 19-04-2020 | Listen: 48 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Hai câu hỏi-Một câu trả lời
Ngày: 12-04-2020 | Listen: 41 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Mọi việc đã được trọn
Ngày: 10-04-2020 | Listen: 23 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Hình ảnh sự đoán phạt
Ngày: 05-04-2020 | Listen: 18 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Ba Thiên Sứ
Ngày: 29-03-2020 | Listen: 24 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh