HỘI ĐỒNG BỒI LINH TOÀN QUỐC: Hội Đồng Bồi Linh Toàn Quốc của Hội Thánh Tin Lành (C.&M.A.) Việt Nam tại Úc sẽ được tổ chức từ 27/12 đến 30/12/2019 tại Hotel Grand Chancellor Brisbane, Leichardt Street, Brisbane, QLD 4000. Các chi tiết khác sẽ lần lượt được thông báo sau.