Trong thế chiến thứ hai, chiến dịch diệt chủng người Do Thái của Adof Hitler là một biến cố kinh hoàng của lịch sử thế giới cận đại, nhưng cũng có biết bao bài học hay từ đó.
Một gia đình người Do Thái được nhóm quốc gia Pháp giấu dưới tầng hầm trong nhà. Gia đình người Do Thái này chờ đợi và tiếp tục chờ đợi ngày được giải cứu. Khi thế chiến thứ hai chấm dứt, người ta khám phá dưới tường của từng hầm trong nhà có hàng chữ: “Tôi tin có mặt trời dù mặt trời không chiếu sáng. Tôi tin có tình yêu dù tình yêu không được bày tỏ. Tôi tin có Đức Chúa Trời dù Ngài im lặng.”