Theo tin tức của các cơ quan truyền thông, sau biến cố 11 tháng 9  năm 2001   tại Nữu Ước, Hoa Kỳ, gây cho gần 3000  người chết, 6000 người bị thương, các nhà thờ đều đông người hơn. Điều này nói lên gì? Đức Chúa Trời có thể dùng các thảm họa để gửi sứ điệp thuộc linh cho chúng ta và thế giới. Sau những thảm họa như giông bão, động đất, sóng thần... con dân Chúa dễ mở lòng để thưa chuyện với Ngài, lắng nghe lời Ngài phán với mình, và sống đạo nghiêm túc. Con dân Chúa sau những thảm họa thường được thay đổi, đặc biệt trong lời cầu nguyện, thay vì cầu nguyện qua loa, cầu nguyện cho nhu cầu vật chất, họ cầu nguyện cảm tạ cách hết lòng về sự bình an mình có được. Nhưng tại sao chúng ta phải đợi sau những thảm họa mới tìm kiếm Đức Chúa Trời, sống đao nghiêm túc, và cảm tạ Ngài cách hết lòng mà không thực hiện ngay bây giờ?