Address
Vietnamese Evangelical Church in Australia (Sydney)
207 Stoney Creek Road. Kingsgrove, NSW 2208 The Horsley Drive & Justin Street. Smithfield, NSW 2164
02 9554 4075 02 9554 4075
tinlanhsydney11@gmail.com tinlanhsydney11@gmail.com
11:00AM - 12:15 3:30PM - 5:00PM

Kính chào Qúi vị đang truy cập website Tin Lành Sydney

Danh Ngôn
Danh Ngôn

Nghiên cứu Kinh Thánh
Thi thiên 105:1-45

Danh Ngôn
Danh Ngôn

Nghiên cứu Kinh Thánh
Thi thiên 104: 1-35

Xã hội và Truyền giáo
Truyền giáo ngắn hạn 2016

Bài hát mới
Tình Cha

Những Chứng Nhân
MẸ TÔI

Xã hội và Truyền giáo
Thông tin giúp tín hữu nghèo‏

Bài Giảng

The Shepherd, the shepherds and the flock

Mục Sư Đoàn Khoa Nam Hôm qua - Listen: 5

Dưỡng Linh

Dâng Hiến & Bảo Trợ

Dâng Hiến & Bảo Trợ


  Xem chi tiết
BELMORE BAKERY

389 Burwood Road
Belmore, NSW 2196
(02) 9759 9222
Dr. TUAN BUI

192 Heathcote Road
Hammondville, NSW 2170
(02) 9825 2222
Luat Su Ho Sy Linh

LEGAL FIRST SOLICITORS BARRISTERS
(02) 9824 3884
Judy Thoai - Anh Nguyen

PERFECT LOOK OPTOMETRIST
246 Illawarra Road
Marrickville, NSW 2204
(02) 9556 8401
Dr George LAU

MB, BS, PhD, FRACP, FSANZ
Clinical and Intervention Cardiologist
Dr Kim Chau - Vo

MB, BS, FRACGP
General Practice
Special interests: Acupuncture

Thánh Nhạc